Avaleht Tervis Lastele psühholoogilist tuge pakkuv startup sai teadustegevuseks toetust
Lastele psühholoogilist tuge pakkuv startup sai teadustegevuseks toetust

Lastele psühholoogilist tuge pakkuv startup sai teadustegevuseks toetust

Foto: Pixabay

Krooniliselt haigetele lastele läbi mängu psühholoogilist tuge pakkuv startup on Eestis esimene, mis sai Eesti Teadusagentuuri Mobilitas Pluss järeldoktori rahastuse. Teadusprojektis hinnatakse innovaatilise mobiilimängu mõju haigete laste vaimsele tervisele ja tervisega seotud elukvaliteedile.

Triumf Health tegeleb krooniliselt haigete laste psühholoogiliste probleemide vähendamisega digitaalse sekkumise abil.

Triumf Health tegeleb krooniliselt haigete laste psühholoogiliste probleemide vähendamisega digitaalse sekkumise abil.

Triumf Health´i juht Kadri Haljas selgitab, et krooniliste haigustega lastel on kõrgendatud risk vaimsete häirete tekkeks. „Risk on seotud nii somaatiliste kui ka psühhosomaatiliste muutustega raviperioodil,“ ütleb Haljas.

„Teadusprojekti eesmärk on innovatiivse mobiiliplatvormi näol sekkumisstrateegia välja arendamine, mis aitaks vähendada krooniliste haigustega kaasnevaid negatiivseid psühholoogilisi muutusi. Mobiiliplatvorm kasutab mängukeskkonda psühholoogilise toe pakkumiseks ja käitumuslike muudatuste esilekutsumiseks. Esimene piloteerimine toimub kuni kahekümne vähihaige lapsega ja see on juba Tallinna Lastehaiglas ja Tartu Ülikooli Kliinikumis alanud. Teostatavusuuringuga saime alustada juba varem, kuna selle põhjal on Tartu Ülikooli Psühholoogia Instituudis valmimas magistritöö. Sellele järgneb platvormi täiustamine ning ettevalmistus randomiseeritud kliinilisteks katseteks, milles osaleb 60 patsienti,“ selgitab Haljas.

Teadusprojekti eesmärk on innovatiivse mobiiliplatvormi näol sekkumisstrateegia välja arendamine, mis aitaks vähendada krooniliste haigustega kaasnevaid negatiivseid psühholoogilisi muutusi.

Uuringu eesmärk on näidata mobiiliplatvormi kasutamise positiivset mõju vaimsele tervisele ja tervisega seotud elukvaliteedile võrreldes tavapärase raviga.

Triumf Health kuulub Teaduspargi Tehnopol juhitavasse Connected Health klastrisse.

Kommentaarid