Avaleht Tervis NOORTE VÕIMALUS VÕITA KONKURSS! Võimalus osaleda tervist edendavate ideede konkursil
NOORTE VÕIMALUS VÕITA KONKURSS! Võimalus osaleda tervist edendavate ideede konkursil

NOORTE VÕIMALUS VÕITA KONKURSS! Võimalus osaleda tervist edendavate ideede konkursil

onnelik2Tervise Arengu Instituut alustas projektikonkursi, kuhu on oodatud 12-19aastaste noorte ideid tervist edendavateks tegevusteks. Konkursile „Tervist edendava idee projekt” ehk T.E.I.P on oodatud kõik huvitavad ja uudsed ideed, kuidas muuta koolikaaslaste, vanemate või kogukonna käitumist ja hoiakuid tervislikumaks. Idee peavad noored hiljem kas ise või koos oma koostööpartneritega ellu viima.

Projekt peab puudutama mõnda tervisega seotud valdkonda või tervisliku keskkonna loomist: vaimse tervise edendamine, stressi vähendamine, sport ja liikumine, toitumine, alkoholi, tubaka või narkootikumide tarvitamise ennetamine või sellest loobumine jms.

Laekunud projektidest valib žürii välja kuus parimat, millest igaüks saab elluviimiseks kuni 640 eurot. Lisaks saavad parimate projektide meeskonnad auhinna. Projekte hinnatakse kahes vanuserühmas: nooremad kui 8. klass (k.a.) ja vanemad kui 9. klass (k.a). Hindamisel jälgib žürii pakutava idee uudsust ja omapära, mõju tervisekäitumise kujundamisele, läbimõeldud tegevuskava olemasolu ja sisukust, projekti jätkusuutlikkust ning haaratava sihtgrupi suurust.

Projektitaotlus ning kontakt tööde saatmiseks asuvad veebiaadressil www.terviseinfo.ee/konkursid/TEIP. Projektide esitamise tähtaeg on 7. oktoober, parimad projektid valib žürii välja 7. novembriks.

Kommentaarid