Avaleht Tervis ARVAMUSLUGU I Urmas Volmer: üheskoos me läheme läbi ka sellest kriisist!
ARVAMUSLUGU I Urmas Volmer: üheskoos me läheme läbi ka sellest kriisist!

ARVAMUSLUGU I Urmas Volmer: üheskoos me läheme läbi ka sellest kriisist!

Lähenemas on aasta pimedaim aeg ning levimas järjekordne nakkushaiguste laine. Kujunemas on vastasseis, kas kanda maski või mitte. Kui aga võtame õiguse materdada teiste valikut, algab võitlus, mis nõrgestab mõlemaid pooli ja kahaneb kõigi vastupanuvõime. Kriisist läbi saab aga vaid ühte hoides.

Võitlus nõrgestab mõlemaid pooli

Ükskõik, kas sa kannad maski või mitte, sul on õigus vastutada kõigepealt enda, aga ka oma lähedaste ja ümbritsevate inimeste tervise eest. Õigus endale teadaolevast ja enda parimast tahtest lähtudes teha oma valik.

Nii nagu sinul, on sama õigus ka sellel, kes valib teisiti. See on tema parim valik sellel hetkel. Lihtsalt teie lähtekohad on erinevad. Neid lähtekohti lõplikult ühtlustada pole võimalik ega vajalikki, kuna tegelik probleem ei seisne maskis ega selle kandmises ning lahendus peitub mujal.

Hetkest, kui me oma olemasolevale õigusele võtame lisaks ka õiguse materdada teiste valikut, algab võitlus. Võitlus aga nõrgestab mõlemaid pooli. Võitluses kahaneb kõigi vastupanuvõime.

Nüüd mõtle, millised inimesed saaksid olla veel vastupanuvõimetumad ja haavatavamad, kui hirmutatud ja segadusse aetud rahvas, kes lisaks on veel omavahel vaenus samal ajal, kui on lähenemas aasta pimedaim aeg ning on levimas järjekordne erinevate nakkushaiguste laine?

Hetkest, kui me oma olemasolevale õigusele võtame lisaks ka õiguse materdada teiste valikut, algab võitlus. Võitlus aga nõrgestab mõlemaid pooli. Võitluses kahaneb kõigi vastupanuvõime.

Valik tuleb teha oma äranägemise järgi

Maski kandmise või mittekandmisega seoses on igaühe ülesanne number üks: teha oma valik oma parima äranägemise järgi, samal ajal allumata mistahes provokatsioonile väljendada mistahes vastumeelsust teisiti valinu vastu.

Me kas nõrgestame vaenuga iseendid veelgi, muutudes vastuvõtlikumaks ka  nakkustele, või hoiame ja austame üksteist. Kui erinevad teabekanalid külvavad ebaturvalisust, kui turvalisust ei suuda tagada mitte ükski riiklik juhtimisorgan, siis selles olukorras saamegi turvalisust üksteisele pakkuda vaid meie ise.

Igaühe jaoks on äärmiselt oluline enesedistsipliin mitte halvustada oma mõtteis ega ka sõnades inimest, kes millest iganes tingituna näeb asju teisiti.

On otsustava tähtsusega, kuivõrd igaüks meist suudab hoiduda mistahes vaenulikest väljaütlemistest maski kandmisse teisiti mõtleva inimese suhtes. Kui me seda ei suuda, ei ole tarvis vaenu õhutajaid kusagilt kaugelt otsida, sest oleme ise astunud nende ridadesse.

Samas tasub leida ja säilitada neutraalsus üleskutsete ees kanda või mitte kanda maski. Niisamuti tasub hoiduda osalemast ise sarnastes üleskutsetes. Ainuõiget valikut ei olegi ning maskist, mille kandmisest tõusev tulu või kahju pole kellelegi lõpuni selge, on saanud salakaval vahend, väljendamaks äärmiselt silmatorkaval moel erimeelsust ning süvendamaks eraldatust ja hirmu.

Olukorras, kus erinevate maskide ja näokatete kandmise mõju nii kandja kui teiste tervisele pole võimalik üheselt hinnata ning maski kandmise vajadust veenvalt põhjendada, ei saa pidada vastutustundlikuks valitsuse otsust muuta kohustuslikuks maski kandmine või nina ja suu katmine avalikes siseruumides.

Üheskoos läbi kriisi

Austatud mis iganes moel ja kelle iganes poolt valitud riigijuhid. Teilt ootan praeguses olukorras otsustavat riigimehelikkust, mis tähendab eelkõige oma rahva teenimist. Paljud juhid on sellelt teelt eksinud ning teenivad huve, mis meie rahvast hävitavad. Arvestades praegust kriisi ühiskonnas pole teil jäänud enam pikalt valida, kas teenida oma rahvast või loobuda oma teenistusest, kas olla ise vastutuse vääriline või anda ülejõukäiv vastutus üle kellelegi väärikamale ja väärilisemale.

Vaid ühte hoides, vaid ühist leides me hinge ümbersünd saab tõeks… küllap mäletate? Laulev revolutsioon kestab. Meie ise ei lase endid nõrgestada ei hirmul ega vaenul. Tugevad saame olla vaid koos, sest vaid nii saavad tugevamad olla nõrgemaile toeks.

Me oleme koos.
Me oleme üks.
Igaüks on võimeline nägema läbi.
Üheskoos me läheme läbi ka sellest kriisist.

Urmas Volmer