Avaleht Tervis AVALDA ARVAMUST I Aivar Riisalu: avalda arvamust alkoholimüügi piirangute kohta
AVALDA ARVAMUST I Aivar Riisalu: avalda arvamust alkoholimüügi piirangute kohta

AVALDA ARVAMUST I Aivar Riisalu: avalda arvamust alkoholimüügi piirangute kohta

Tallinna linnavalitsus kutsub linnakodanikke, ettevõtjaid, asumiseltse ja muid organisatsioone osalema alkoholimüügi piirangute arutelus.

„Tallinna linnavalitsuse alkoholimüügi piiramise ettepanekute asjus saab arvamust avaldada kirjutades e-posti aadressile ettevotlus@tallinnlv.ee,“ ütles abilinnapea Aivar Riisalu. „Ootame alkoholmüüki piiravate täiendavate meetmete kehtestamise kavatsuse kohta arvamusi 8. oktoobrini.“

Riisalu sõnul on linnavalitsus koostöös Politsei- ja Piirivalveametiga jõudnud järeldusele, et alkohoolse joogi müügikorraldus vajab senisest suuremaid piiranguid. „Selle eesmärgiks on  tagada parem avalik kord, väärtustada linnakeskkonda ja hoida linlaste tervist,“ ütles Riisalu.

Peaaegu ööpäevaringselt tegutsevate baaride tegevuse piiramiseks praegusest regulatsioonist ei piisa. Tallinna linnavalitsus leiab, et alkoholi kättesaadavust tuleb piirata – nii meelelahutuskohtades alkoholimüügi aega lühendada kui ka nõuda, et alkoholipoed paikneks laste- ja haridusasutustest kaugemal. Tallinnas tuleks keelata alkoholikauplused lasteasutustele lähemal kui 150 meetrit ning meelelahutusasutustes võiks müüa alkoholi tööpäevadele eelnevatel öödel kella 2-ni ja puhkepäevadele eelnevatel öödel kella 3-ni.

Ühtlasi soovib Tallinn abi ka seadusandjalt, sest olemasolev seaduseruum ei võimalda hommikust müüki piirata – praegu võib alustada alkoholimüügiga vahetult pärast öörahu lõppu juba kell 6-7 hommikul.

Tallinna Linnavolikogu 18. septembri 2008 määrusega nr 30 kehtestatud piirang näeb praegu ette, et alkohoolse joogi jaemüük ei ole lubatud kaupluses, mille sissepääs asub vähem kui 50 m kaugusel põhikooli, gümnaasiumi või kutseõppeasutuse peasissepääsust.

Kommentaarid