Avaleht Tervis Eesti arstid töötasid välja uue telemeditsiini lahenduse
Eesti arstid töötasid välja uue telemeditsiini lahenduse

Eesti arstid töötasid välja uue telemeditsiini lahenduse

Eesti arstid töötasid välja uue telemeditsiini lahenduse pahaloomuliste nahakasvajate avastamiseks.

Dr. Niine Nahakliinik esitles täna rahvusvahelisel melanoomipäeva uut ja  ainulaadset telemeditsiini lahendust DermTest, mis loob võimaluse pahaloomuliste nahakasvajate ennetamiseks, varaseks diagnostikaks ja skriininguks ka distantsilt ning suurendab patsientide ligipääsu nahavähi diagnostikale.

Dermatoonkoloog dr. Marianne Niine sõnul on DermTesti eesmärk lihtsustada ja kiirendada Eesti inimeste ligipääsu pahaloomuliste nahakasvajate diagnostikale. „Kõik pahaloomulised nahakasvajad on ennetatavad ja varases staadiumis edukalt ravitavad. Eestis diagnoositakse haigus paraku sageli hilja. Nahamelanoomi haigete elulemuse paranemine on Eestis toimunud võrreldes teiste vähipaikmetega väga visalt ja oleme Euroopas koos Poolaga madalaima nahamelanoomi elulemusega riik,“ nentis Dr. Niin. „Põhjuseid võib siin välja tuua mitu. Kindlasti eriarstiabi kehv kättesaadavus – nahaarste on vähe ja järjekorrad on pikad. Teisalt ka inimeste seas nõukogude ajast ringlema jäänud täiesti vale arvamus, et sünnimärki ei tohi ära opereerida. Tegelikult sõltub vähiravi edukus sellest, kas oled hiljaks jäänud või diagnoositi ja alustati vähi ravi õigeaegselt.“

DermTest on dr. Niine Nahakliiniku arstide poolt välja töötatud uus ja Eestis ainulaadne teledermatoskoopia lahendus, mis aitab avastada sünnimärgis tekkinud varajasi muutusi, mis võivad areneda pahaloomuliseks nahakasvajaks. Dermatoskoopia kasutuselevõtt võimaldab tõsta diagnostilist täpsust ning eristada naha hea- ja pahaloomulisi kasvajaid ja varast melanoomi muudest pigmentkasvajatest. Võrreldes visuaalse vaatlusega tõstab dermatoskoopia kasutamine varajases staadiumis melanoomi avastamist ligi veerandi võrra.

Samuti muudab see varajase diagnoosimise patsientidele oluliselt kättesaadavamaks. „Paljudes Eesti linnades ja väiksemates paikades on probleeme erialaspetsialistide kättesaadavusega ja nahaarstide järjekorrad on kuude pikkused, kuid melanoom on aegkriitiline haigus ega oota kuid,“ rääkis dr. Niin. „DermTesti kasutades saab patsient professionaalset meditsiinilist nõu oma kodukohas, ilma et peaks ette võtma sõidu erialaspetsialisti juurde mõnda teise linna ja ootama oma probleemiga pikkade ravijärjekordade taga. Sisuliselt viib patsiendi enda perearst või -õde läbi uuringu ning nahaarstist dermatoskopist määrab Tallinnas diagnoosi. See on patsiendi jaoks väga kiire ja mugav lahendus ning ka protseduur ise ei põhjusta mingit ebamugavust ega valu.“

DermTest uuringul tehakse probleemsest sünnimärgist pilt spetsiaalse fotokaameraga, mille külge on ühendatud dermatoskoop. Dermatoskoobis asuvad mikroskoop ja valgussüsteem võimaldavad näha naha pinna-aluseid tunnuseid, mis niisama ei ole silmale nähtavad. Spetsiaalne rakendustarkvara võimaldab ükskõik kus Eestis asuval perearstikeskusel edastada sünnimärgist tehtud ülesvõte arvuti teel kiirelt ja mugavalt Tallinnasse erialaspetsialistile, kes määrab telekonsultatsiooni vahendusel patsiendile diagnoosi. Pahaloomulise nahakasvaja õigeaegsel avastamisel saab kiirelt alustada raviga ja seeläbi päästa patsiendi elu. Sünnimärkide arengut saab DermTestiga jälgida ka ajas – uuring koos piltide ja diagnoosiga salvestatakse ning tulevikus kordusuuringule tulles võrreldakse pildibaasis olevaid pilte uue tehtud pildiga ja vaadeldakse muutusi sünnimärgis.

Pärnu perearstikeskuse juhataja dr. Jaan Lemendik lausus, et peab uue teenuse pakkumise vajalikkust kohalikele elanikele peab oluliseks. „Hea, et nüüd on patsientidel võimalus saada oma kodukohas nahakasvajate ennetamise osas telekonsultatsiooni erialaspetsialistilt. Õigeaegse diagnoosi korral jõuaks veel midagi ette võtta. Juba nädalasel telekonsultatsiooniteenuse testimisel kümnest uuringus osalenud patsiendist kaks suunasime pahaloomulise nahakasvaja diagnoosi osas kirurgi juurde. Loodame, et jaole saime õigeaegselt.“

DermTestiga on oodatud liituma perearstikeskused ja -kabinetid üle Eesti. Pilootprojekti raames on DermTesti kasutanud Pärnu Perearstikeskus, võrgustikuga on mais liitumas perearstid Koselt, Paidest ja Valgast. Eesmärk on aasta jooksul pakkuda DermTesti enamustes Eesti suurematest tõmbekeskustes.

Nahakasvajad on tänapäeval kõige sagedamini esinevad vähivormid, mida diagnoositakse järjest noorematel inimestel. Eestis diagnoositakse üle 800 nahavähi ja ligikaudu 200 melanoomi esmasjuhu aastas. Nahamelanoomi sureb aastas Eestis ligi 60 inimest. Tegemist on välise, kõigile nähtava, ennetatava ja varases staadiumis ravitava haigusega. Pahaloomulise nahakasvaja avastamisel saab kiirelt alustada raviga, õigeaegse diagnostika ja raviga on nahavähk ja melanoom varajases staadiumis ravitavad.

DermTesti koduleht www.dermtest.com

Patsiendile: Kuidas DermTesti uuringut teha?

• Tuleb broneerida aeg arsti (nt perearsti) juures teledermatoskoopia uuringu jaoks.

• Uuringu läbiviimisel tehakse pilt sünnimärgist ja üldpilt kehapiirkonnast, kus sünnimärk asub.

• Pildid salvestatakse DermTest keskkonda ja kaardistatakse sünnimärgi asukoht inimkeha mudelil.

• Uuringu juurde lisatakse kirjeldus sünnimärgi muutusest.

• Uuring saadetakse erialaspetsialistile (dermatoskopistile) telekonsultatsiooni.

• Dermatoskopist analüüsib sünnimärgist tehtud pilti ning saadab arstile esialgse diagnoosi ja raviplaani.

• Arst tegutseb vastavalt dermatoskopisti soovitusele, teavitab patsienti ja vastavalt diagnoosile määrab ravi.

Kommentaarid