Avaleht Tervis Erakondade esindajad allkirjastavad homme Eesti Terviseplatvormi kokkuleppe
Erakondade esindajad allkirjastavad homme Eesti Terviseplatvormi kokkuleppe

Erakondade esindajad allkirjastavad homme Eesti Terviseplatvormi kokkuleppe

Eesti Tervise Fond: Erakondade ülest Eesti Terviseplatvormi kokkulepet ei sünni

Tervis

Eesti Tervise fondi algatusel kogunevad homme kell 14 Riigikogu konverentsisaalis Isamaa ja Res Publica Liidu, Keskerakonna, Reformierakonna ja Sotsiaaldemokraatliku erakonna esindajad, et kinnitada oma allkirjadega Eesti Terviseplatvormi kokkulepe. Terviseplatvorm koondab erakondadeüleseid põhimõtteid, mida kõik allakirjutavad erakonnad kohustuvad tervishoiupoliitikat puudutavate seaduste ja otsuste tegemisel järgima.

Isamaa ja Res Publica Liidu nimel kirjutab alla Margus Tsahkna, Keskerakonda esindab Viktor Vassiljev, Reformierakonna poolt annab allkirja Laine Randjärv ja Sotsiaaldemokraatliku erakonna poolt kirjutab alla Eiki Nestor.

“Tervis on inimese kalleim vara, seetõttu on erakondadeülene tervishoiu kokkulepe ühtviisi nii tähtis kui ka märgiline ning näitab, et ajal kui valimiskampaania on haripunktis, leidub nii head tahet kui ka riigimehelikkust leida ühisosa ja kompromisse. Eesti Tervise Fondi poolt saatsime selle kokkuleppe algredaktsiooni kõigile täisnimekirjaga Riigikokku pürgivatele erakondadele, kellest on jõudnud positiivselt reageerida neli erakonda,” ütles Eesti Terviseplatvormi algataja, Eesti Tervise Fondi juhatuse esimees, dr Eero Merilind.

„Praegused parlamendierakonnad on ühel meelel vajaduses hakata Ravikindlustuse eelarvesse tegema sissemakseid ka laste, pensionäride ja puuetega inimeste pealt. Vaidlusi ei tekitanud haigestunud inimeste kiire ravi ja ennetuse seadmine tervishoiu prioriteediks. Üksmeel on leitud puuetega inimeste ja neid hooldavate perekonnaliikmete täisväärtuslikku elu puudutavas ning laste arengu prioriteediks seadmise osas. Arutelud ja kompromisside otsimine on käimas veel patsientide vaba liikumise võimaldamises mitte ainult Euroopasse vaid ka Eesti sees ning maksusoodustuses eakate osa-ajaga tööle,“ kirjeldas idee eestvedaja dr Eero Merilind protsessi kulgu.

Allkirjastatav kokkulepe on avatud liitumiseks kõigile erakondadele, kes nende põhimõtetega oma poliitikas nõustuvad.

Eesti Terviseplarvormi esialgne redaktsioon:

1. Ravikindlustuse tulubaasi vajadustega vastavusse viimiseks tuleb teha sissemaksed ka pensionäride, laste ja puuetega inimeste eest.

2. Patsientide vaba liikumine peab kehtima lisaks Euroopa Liidule ka Eesti sees. Raha peab liikuma koos patsiendiga ning inimene võib vabalt valida tervishoiuasutuse, kuhu pöörduda.

3. Riik peab tegema jõupingutusi selleks, et inimesed oleks terved. Haigestunud inimeste kiire ravi ja paranemine tuleb seada tervishoiuotsuste prioriteediks. Haiguste ennetamine peab olema süsteemne ja tõenduspõhiselt rahastastud.

4. Puuetega inimesed ja neid hooldavad perekonnad peavad saama elada täisväärtuslikku elu. Keegi ei tohi jääda ühiskonnaelust kõrvale enda või pereliikme erivajaduste tõttu. Erivajadused tuleb määratleda ning leida personaalsed lahendused.

5. Pensionäridele tuleb võimaldada väärikas toimetulek ja kaasatus ühiskonnaellu. Eakate panuse väärtustamiseks olgu nende osaajaga töö(sotsiaal)maksust vabastatud.

6. Laste kasvatamine, hooldamine ja arendamine peab olema prioriteet ning Eestis ei tohiks olla ühtegi vaesuses kasvavat last.

Eesti Tervise Fond: Erakondade ülest Eesti Terviseplatvormi kokkulepet ei sünni
 
Erakondade Isamaa ja Res Publica Liidu, Keskerakonna, Reformierakonna ja Sotsiaaldemokraatliku erakonna tervisepoliitiline kokkulepe Eesti Terviseplatvorm jääb allkirjastamata osapoolte erimeelsuste tõttu ning Eesti Tervise Fond on sunnitud täna kell 14 Riigikogu konverentsisaalis toimuma pidanud allkirjastamistseremoonia ära jätma.
 
“Eesti Tervise Fondi nimel ma väga vabandan inimeste ees, kellele me jätsime mulje, nagu oleks sündimas Eesti Terviseplatvorm, mis loob aluse paremaks tervishoiuteenuste korraldamiseks. Pakkusime Eesti Tervise Fondi poolt välja kuus põhimõtet, millest kinnipidamist peame väga oluliseks Eesti tervishoiupoliitiliste otsuste tegemisel. Mul oli väga suur lootus, et leidub nii head tahet kui ka riigimehelikkust leidmaks erakondade üleseid väärtusi ja eesmärke, mille poole tervishoius uues Riigikogu koosseisus ja uute valitsuste tulles eesmärgistatult liikuda. Kahjuks ma eksisin.
 
Viimase kahe nädala jooksul toimus palju konsultatsioone, otsisime kompromisse ning pakkusime välja uusi redaktsioone. Kuigi teadsin kogu aeg, et suhtlen elukutseliste poliitikutega, ei olnud ma valmis, et ka nii tähtsat teemat nagu inimeste tervis, dikteerivad poliitilised võtted. Puutusin kokku viimasel hetkel alt ära hüppamisega ning viimaks ka püüdega hea näo tegemiseks leppida kokku milleski, millest viimnegi sisu on kadunud,” ütles Eesti Terviseplatvormi algataja, Eesti Tervise Fondi juhatuse esimees, dr Eero Merilind.

Kommentaarid