Avaleht Koos koroonast üle SÄILITAME RAHU JA OLEME TARGAD I Eriolukorra juhi Jüri Ratase korraldus seoses avalikuks kasutamiseks mõeldud asutustele kehtestatavate piirangutega
SÄILITAME RAHU JA OLEME TARGAD I Eriolukorra juhi Jüri Ratase korraldus seoses avalikuks kasutamiseks mõeldud asutustele kehtestatavate piirangutega

SÄILITAME RAHU JA OLEME TARGAD I Eriolukorra juhi Jüri Ratase korraldus seoses avalikuks kasutamiseks mõeldud asutustele kehtestatavate piirangutega

Eriolukorra juht Jüri Ratas kehtestas täiendavad piirangud vaba aja veetmisele.

Tulenevalt Vabariigi Valitsuse 12. märtsi 2020. a korraldusega nr 76 „Eriolukorra väljakuulutamine Eesti Vabariigi haldusterritooriumil“ kehtestatud eriolukorrast, eriolukorra juht otsustab:

 1. Hädaolukorra seaduse § 31 lõigete 1 ja 3 alusel kehtestada liikumisvabaduse piirang ja viibimiskeeld avalikuks kasutamiseks mõeldud spordisaalides, jõusaalides, saunades, spaades, spordiklubides, basseinides, veekeskustes, ujulates, päevakeskustes ja laste mängutubades.
 2. Punktis 1 sätestatud piirang ei kehti nimetatud asutuste töötajate kohta.
 3. Punktis 1 sätestatud piirang ei kohaldu asutustele, kus osutatakse sotsiaal- ja
  tervishoiuteenuseid ning supiköögiteenust. Samuti ei kohaldu piirang asutustele, kus pakutakse
  toiduabi, hoolekandeteenuseid, puudega lastele ja täiskasvanutele mõeldud teenuseid ning ravija rehabilitatsiooniteenuseid.
 4. Nimetatud meetmed kehtivad kuni selle korralduse muutmiseni ning nende vajalikkust
  hinnatakse hiljemalt iga kahe nädala järel.
 5. Massiteabevahendite valdajatel ja elektroonilise side ettevõtjatel avaldada korraldus
  viivitamata, muutmata kujul ja tasuta.
 6. Korraldus jõustub selle allakirjutamisel.

Praeguse korraldusega kehtestatakse inimeste elu ja tervise ning ülekaaluka avaliku huvi
kaitseks täpsemad meetmed, mis on hädavajalikud viiruse leviku tõkestamiseks. Põhjendused
ja kaalutlused on esitatud korralduse seletuskirjas, mis avaldatakse Vabariigi Valitsuse
veebilehel.

Eriolukorra meetme nõuetekohaselt täitmata jätmisel rakendatakse korrakaitseseaduse § 28
lõikes 2 või 3 nimetatud haldussunnivahendeid. Sunniraha suurus on hädaolukorra seaduse §
47 kohaselt 2000 eurot.

Korraldust on võimalik vaidlustada halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

Jüri Ratas
Eriolukorra juht

LEAVE YOUR COMMENT

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga