Avaleht Koos koroonast üle Ettevõtted pööravad üha rohkem tähelepanu töötajate vaimsele tervisele
Ettevõtted pööravad üha rohkem tähelepanu töötajate vaimsele tervisele

Ettevõtted pööravad üha rohkem tähelepanu töötajate vaimsele tervisele

Oktoobrikuu on pühendatud vaimsele tervisele. Ettevõtted pööravad üha rohkem tähelepanu töötajate vaimsele tervisele. Peresõbraliku tööandja märgise programm on ellu kutsutud Sotsiaalministeeriumi poolt Euroopa Sotsiaalfondi toetusel. Programmi raames keskendutakse tööelu erinevatele aspektidele alates värbamisest kuni töösuhte lõpetamiseni. Peresõbraliku tööandja märgise on saanud 71 organisatsiooni, nende seas Helmes Eesti.

“Kui vaadata tänast värbamisturgu, siis näeme, et meie juurde jõuab üha enam kandidaate, kes väljendavad muret oma tervise pärast, olles varasemates töökohtades läbi põlenud tugeva ülekoormuse, kehva juhtimise või muutunud töörolli tõttu,” ütleb Helmese personalijuht Maris Viires, kelle sõnul on ettevõttes töötajate vaimse tervise teemadega tegeletud juba viimased kümmekond aastat.

Ettevõtte loodav väärtus sõltub inimestest

IT-valdkond on Viirese sõnul koroonaperioodil jõuliselt kasvanud, iga kasv toob aga paratamatult kaasa ebamugavuse, sest tegutseda tuleb kiiresti ja üle vaadata kõik igapäevased tööprotsessid ja rollid. See mõjutab kindlasti inimeste heaolu – igasugune muutus toob kaasa stressi, olgu selleks siis positiivne või negatiivne stress. “Ja stressi tuleb tuleb targalt juhtida,” rõhutab personalijuht.

“Nägime, et kui soovime ettevõttena kasvada ja hoida samal ajal kõrgel nii teenuse kvaliteeti kui ka kliendirahulolu, siis selle üheks peamiseks eelduseks on õnnelikud töötajad ja õnnelikud tiimid. Seda võib nimetada alguspunktiks, kui hakkasime süsteemselt tegelema inimeste vaimse tervise ja heaoluga tervikuna,” toob Viires välja.

“Oleme näinud ka oma meeskonnas inimesi, kes on intensiivsemal perioodil läbi põlenud, ja tunneme selles osas ettevõttena suurt vastutust. Inimesed on meie jaoks esikohal ja see on ka põhjus, miks üheks strateegiliseks fookuseks organisatsioonis on just heaolu tervikuna. Oleme veendunud, et kogu väärtus, mida me ettevõttena loome, sõltub inimestest,” toob Viires välja. Ta lisab, et ettevõtte unistuseks on luua töökoht, kus inimesed saavutavad oma maksimaalse potentsiaali ja püsivad heas vormis.

Teadlik ja süsteemne töö töötajate vaimse heaolu nimel

Helmes ehitas umbes kümmekond aastat tagasi ümber oma tiimimudeli ja seadis kolm peamist tulemusmõõdikut, millest kõige olulisem oli inimeste rahulolu. “Alustasime kaardistamisega ja hetkel oleme liikumas konkreetsema tegevusplaani suunas. Kogume oma meeskonnaliikmetelt sisendit erineval moel: uuringute, fookusgruppide, silmast silma vestluste ja tiimikohtumiste kaudu. Eesmärkidest rääkides võib välja tuua paar olulisemat: teadlikkuse kasvatamine organisatsioonis tervikuna vaimse tervise teemadel ja psühholoogilise turvatunde loomine,” sõnab Viires.

Helmes on oma töötajatele korraldanud vaimse tervise teemadel erinevaid veebiseminare, kutsunud rääkima spetsialiste ja julgustanud ka inimesi oma lugusid jagama. “Meil on igapäevaselt meeskonnas mitu inimest, kes saanud koolituse väljaõppe ja on valmis inimesi toetama. Lisaks on meie välised koostööpartnerid valmis inimesi toetama kas psühholoogilise nõustamise, mentorluse või mõne muu meetodiga. Korraldame meeskonnas kaasatus- ja heaoluküsitlusi, mille tulemused viime tagasi meeskondadesse, kus arutatakse tiimi tervise ja jätkusuutlikkuse üle ning mõeldakse ühiselt, mida meeskond vajab ja kuidas saab veel paremini.”

Suurim samm ongi Viirese hinnangul ehk asjadest rääkimine nii, nagu need on. Samuti on võtmesõnadeks kaasamine ja avatus. “Me kõik oleme tõenäoliselt erinevates eluetappides olnud olukorras, kus vajame kellegi tuge ja abi. Oluline on luua keskkond, kus inimesed saavad teadvustada, et abivajamine on normaalne ja ettevõte toetab neid,” märgib personalijuht.

“Juhtidena saame ise olla eeskujuks teemade ja lugude jagamisel, sest ennekõike oleme me ju inimesed ja siis alles rollid, mida tööalaselt kanname. Hea oleks kaardistada anonüümse küsitlusega tiimi tervis, mille üks osa on vaimne tervis. Kui sealt tulevad välja selged murekohad, siis kindlasti tasuks teha esmalt väiksemas ringis arutelusid, et saada teada, kui sügav on probleem. Kui probleemid on kaardistatud, siis tuleks paika panna plaan koostöös vastavate ekspertidega, kuidas ühe või teise teemaga edasi liikuda. Vaimse tervise probleem on alati tagajärg ja selleks, et seda lahendada, on vaja mõista, mis on selle juurpõhjus,” annab Maris Viires soovitusi.

Tugev vaimne tervis on kõige alus

Ettevõtte töötajad ise on vaimse tervise teemadega tegelemise Viirese sõnul väga hästi vastu võtnud. “See sõltubki sellest, kuidas selle teemaga tegeleda. Meie lähenemine on olnud pigem pehme – oleme avanud neid teemasid vaikselt ja rääkinud avatud kaartidega, mistõttu pole keegi kordagi pidanud tundma, et neid kuidagi survestatakse. Oleme ennekõike seda usku, et meil on vaja luua koolitav ja toetav keskkond, kus üksteist märgatakse ja osatakse õigel ajal pakkuda toetavat õlga või mõttepartnerit. Lisaks oleme julgustanud ka oma juhte, et nemad jagaksid, kuidas neil päriselt läheb, ja näeme, et see aitab avaneda ka kõigil teistel.”

Suurim kasu vaimse tervise teemadega tegelemisel ongi õnnelikud töötajad, kes omakorda loovad ettevõttele rohkem väärtust. “Usume, et kui inimesel on töökohal oma meeskonnaliikmetega avatud ja usaldusväärsed suhted, motiveeriv tööroll, kus ta saab ennast teostada, ja stabiilne organisatsioon, mis pakub ka põnevaid arenguvõimalusi, siis pole ka vajadust töökohta vahetada. Tugev vaimne tervis on kõige alus. Kui see on toetatud, siis muu tuleb juba üsna loomulikult,” ütleb Viires.

Ettevõtetel on ühine vastutus, et inimese teekond tööturul kulgeks toetavalt

Inimesed on personalijuhi sõnul ettevõtte peamine vara ja kogu pakutav teenus on üles ehitatud inimestele. “Seega on oma töötajate hoidmine ja arendamine valdkonna tipptegijateks ka äri seisukohast strateegiliselt oluline. Meie juhid on vägagi teadlikud, millised on erinevad vaimse tervise probleemid ja kuidas need väljenduda võivad. Nende probleemide ennetamine on asi, mida teeme igapäevaselt, sest sellel hetkel, kui inimene on juba probleemi küüsis, on väga keeruline teda sealt välja tuua ilma professionaalse abita.”

Kui inimesed lahkuvad ettevõttest sel põhjusel, et nad on väsinud ja kurnatud, siis on see ettevõte kusagil midagi valesti teinud. “Me soovime, et inimesed saaksid meie juurest edasi liikuda heade tunnetega ja seda soovist tõesti avastada maailma, teostada end mõnes teises valdkonnas või rollis, mida ehk meie ei suuda pakkuda. Inimese töövõime ja arengu jätkusuutlikkus on kindlasti teema, millega me Helmeses tegeleme ja mille peale võiksid rohkem mõelda kõik ettevõtted. Kui vaadata tänast värbamisturgu, siis on näha, et inimesed on ringluses ja seepärast usumegi, et see on meie ühine vastutus kanda hoolt selle eest, et iga inimese teekond tööturul kulgeks teda toetavalt ja jõustavalt,“ ütleb Maris Viires.