Avaleht Tervis Euroopa Komisjonilt said müügiloa uued ravimid
Euroopa Komisjonilt said müügiloa uued ravimid

Euroopa Komisjonilt said müügiloa uued ravimid

Kord kvartalis avaldab ravimiamet Euroopa Komisjoni müügiloa saanud uute ravimite infot.

Tegemist on uusi toimeaineid sisaldavate ja bioloogiliste jt kõrgtehnoloogiliste ravimitega. Kõik müügiloa saanud ravimid ei pruugi kohe Eestis müügile jõuda.

Müügiloa saanud uued inimestel kasutatavad ravimid:

DOPTELET (avatrombopaag)
LIBTAYO (tsemiplimab)
LORVIQUA (lorlatiniib)
ONDEXXYA (alfaandeksaneet)
PALYNZIQ (pegvaliaas)
SKYRIZI (risankizumab)
ZYNQUISTA (sotagliflosiin)
ZYNTEGLO (autoloogsed CD34+ beeta-A-T87Q-globiini geeni kodeerivad vereloome tüvirakud)
TALZENNA (talasopariib)
TRECONDI (treosulfaan)
WAYLIVRA (volanesorseen)
VIZIMPRO (dakomitiniib)

Müügiloa saanud uued veterinaarravimid:

Arti-Cell Forte (hobuslaste kondrogeenselt indutseeritud allogeensed perifeersest verest saadud mesenhümaalsedtüvirakud)
Baycox Iron (toltrasuriil+gleptoferroon)
Forceris (toltrasuriil+gleptoferroon)
Horstem (hobuse nabaväädist eraldatud mesenhümaalsed tüvirakud)
ReproCyc ParvoFLEX (sigade inaktiveeritud parvoviirusvaktsiin)