Avaleht Tervis Kõige tõhusam on noorte endi tehtud HIV ennetustöö
Kõige tõhusam on noorte endi tehtud HIV ennetustöö

Kõige tõhusam on noorte endi tehtud HIV ennetustöö

Foto: Matti Paglant
Foto: Matti Paglant

Asjatundjate ja noorte hinnangul annab HIV ennetustöös häid tulemusi noortelt noortele metoodika, mida riik on viimastel aastatel toetanud – lõppenud õppeaastal toetas Haridus- ja Teadusministeerium seda tegevust 76 ja poole tuhande euroga.

Noortelt noortele metoodikaga HIV ennetustööd viisid läbi ministeeriumi toetusel kolm ühingut – MTÜ Süda-Eesti Sotsiaalkeskus, MTÜ Living For Tomorrow ning MTÜ Eesti Assotsiatsioon Anti-AIDS.

Ühingud õpetasid lõppenud õppeaastal välja 233 noort, kes omakorda korraldasid kokku 80 ettevõtmist, kuhu oli haaratud veel enam kui tuhat noort inimest. Noortelt noortele metoodika eelis on asjaolu, et koolitustel osalenud mõjutavad oma ringkonna noori pikaajaliselt ka koolituste lõppemise järel. Näiteks Süda-Eesti Sotsiaalkeskus koordineerib koolitatud noorte aktiivsena hoidmiseks facebookis suhtlusgruppi „Noortelt noortele“.

Viimasel aastal pöörati ennetustöös enim tähelepanu nõrgemast sotsiaalmajanduslikust keskkonnast pärit noortele, sealhulgas noortele, kes elavad tõmbekeskustest kaugemal, kelle emakeel ei ole eesti keel, õpivad hariduslike erivajadustega laste koolides või erikoolides. Samuti tegeleti nende noorte vanematega ning hariduslike erivajadustega laste koolide töötajatega.

Lisaks noorte koolitamisele ja ennetustöö korraldamisele jagasid ühingud teavet HIV ja teiste sugulisel teel levivate haiguste kohta ka noorteühingutes ja noortekeskustes ning koolitasid hariduslike erivajadustega laste õppeasutuste personali.

Tavatöö käigus täiendasid ühingud koolituste ja ennetusprojektide metoodikat, uuendatud meetodikogu on kättesaadav Eesti Assotsiatsioon Anti-AIDS facebooki lehel ning Living For Tomorrow kodulehel!

Kommentaarid