Avaleht Tervis Küsitlus: märkimisväärsel osal Eestimaa töötajatest on vaimselt keerulised ajad
Küsitlus: märkimisväärsel osal Eestimaa töötajatest on vaimselt keerulised ajad

Küsitlus: märkimisväärsel osal Eestimaa töötajatest on vaimselt keerulised ajad

Peaasi.ee kevadise vaimse tervise vitamiinikampaania vältel toimus 200 ettevõttes testimine, mille käigus said ülevaate oma emotsionaalsest enesetundest ligi 8000 töötajat.

Küsitluse tulemustest ilmneb – sarnaselt teiste Eestis kogutud andmetega -, et märkimisväärsel osal inimestest on vaimselt keerulised ajad. Raskustega on enim silmitsi nooremasse vanuserühma kuulujad, näiteks depressioonitunnuste osas oli raskusi märkinud 47% vanuserühmas 20-29-aastased ja 26% vanuserühmas 50-59-aastased.

Vastanute hulgas oli depressioonitunnuseid 33%, üldistunud ärevuse tunnuseid 35%, sotsiaalärevuse tunnuseid 21% ja uneprobleemide tunnuseid 38% vastanuist. Küsitluses osalejad said koheselt soovitusi, mida vaimse tervise parandamiseks ette võtta.

“Ettevõtete jaoks võib olla tegemist tõsise mõttekohaga – vaimse tervise raskusi võib kogeda arvestatav hulk töötajaid, samas on soov ja vajadus nende töövõimet säilitada,” ütles Peaasi.ee tegevjuht Anna-Kaisa Oidermaa.

Ettevõtete tagasisidest lähtudes võib näha, et on tekkinud vajadus luua või täiendada tegevuskavasid vaimse tervise toetamiseks töökohtadel.

“Alati ei pea see olema ka väga keeruline või kulukas ettevõtmine. Oluline on, et vaimse tervise teemadest on töökohal võimalik rääkida. Samas, kui ka valmisolek selleks on olemas, võib puudu jääda oskustest ja julgusest. Seetõttu on vajalik töökohtadele vaimse tervise esmaabioskuste võimekuse loomine,“ ütles Oidermaa ja lisas, et psühholoogiteenuse võimaldamine oma inimestele on küll üha enam levinud, kuid seda tüüpi sekkumised on juba oluliselt kulukamad kui oskuste ja kaasaegsete hoiakute kujundamine terves organisatsioonis.

„Eesti Energia on üks suurimaid tööandjaid Eestis. Hoolime oma töötajate vaimsest tervisest. Meil oli heameel osa võtta vitamiinikuurist ja tõsta töötajate teadlikkust. Toetame igati tegevusi, mis aitavad hoida ja parandada energiakangelaste energiataset täna ja tulevikus. Tasakaalu leidmisel ja hoidmisel saab nii tööandja kui ka töötaja ise palju ära teha. Kõige tähtsam on, et organisatsioonis oleks kultuur, kus abivajajad julgevad abi küsida ja olulistele teemadele tähelepanu juhtida. Emotsionaalse enesetunde testist saadud tulemused andsid meile hea sisendi järgmisteks tegevusteks,“ ütles Eesti Energia turvalisuse ja töötervishoiu osakonna juhataja Tamo Vahemets.

Vitamiinikampaania raames läbi viidud ettevõtete küsitlus toimus koostöös Eesti Tööandjate Keskliiduga.

MTÜ Peaasjad tegeleb vaimse tervise edendamise, probleemide ennetuse, varase sekkumise ja häbimärgistamise vähendamisega ühiskonnas. Peaasjad pälvis 2020. aasta tervisesõbra tiitli ja presidendi sotsiaaltöö aastapreemia.