Avaleht Koos koroonast üle KÜSITLUSE TULEMUSED I Millisel määral inimesed tajuvad, et tänane eriolukord mõjutab nende vaimset ja füüsilist tervist?
KÜSITLUSE TULEMUSED I Millisel määral inimesed tajuvad, et tänane eriolukord mõjutab nende vaimset ja füüsilist tervist?

KÜSITLUSE TULEMUSED I Millisel määral inimesed tajuvad, et tänane eriolukord mõjutab nende vaimset ja füüsilist tervist?

Perioodil 23.03-26.03 on CV-Online viinud läbi kaks küsitlust, mis uuris COVID-19 mõju inimeste tööelule. Esimeses küsitluses (23.03-27.03) osales 1483 inimest ja teises (20.03-26.03) 910 inimest. Küsitluse eesmärk oli kaardistada, mil moel on viirusest tingitud piirangud ja ettevõtete majanduslik olukord mõjutamas tööturgu ning sealseid inimesi.

Kuu hiljem on eriolukorra mõju inimeste tööelule sarnane, kuid pea neli korda on kahanenud palgata puhkusel viibivate inimeste osakaal (vahetult peale eriolukorra kehtestamist 13%, nüüd 3.5%).  Neljandik vastanutest ei näe koroonaviiruse mõju oma tööelule, nendest enamik kaubanduse, tootmine/töötlemine, tervishoid/sotsiaaltöö valdkonnas tegutsevad inimesed.  Kodukontorist töötamise osakaal on suures pildis jäänud samaks (enne 39.9%, nüüd 34%). Töötasu vähendamine, mis esimese küsitluse järgi puudutas 19% vastanuid, on nüüd teise küsitluse järgi 26.2%. Koondamise otsuse on saanud teise küsitluse järgi 10% vastanutest , mis on pea sama kõrge kui kuu tagasi (9.36%).

CV-Online soovis teise küsitlusega selgitada välja ka, millisel määral inimesed tajuvad, et tänane eriolukord mõjutab nende vaimset ja füüsilist tervist ning vastajad tõid välja järgmise:

Mul on tekkinud uneprobleemid 20.00%
Olen kergesti ärrituv 18.96%
Tähelepanu hajub lihtsalt, ei suuda keskenduda ja oma tegevusi lõpetada 17.08%
Olen tahtetu. Ei jaksa ega taha eriti midagi teha. 21.67%
Olen hakanud alkoholi rohkem tarbima 9.58%
Mul on tekkinud halvad söömisharjumused 16.67%
Olen pidevalt kurb 11.46%
Olen pidevalt ärevil ja rahutu 20.83%
Mul on tekkinud füüsilised vaevused (seljavalu, peavalu vm.) 16.04%

“Tunnen muret, mil määral täna osatakse märgata hädas olijaid. Usun, et enamik inimesed ei kaeble valjuhäälselt, vaid kannatavad vaikimisi. Küsitlus kuu tagasi ja ka nüüd kinnitab, et eriolukord, mis toob kaasa reaalsed väljakutsed igapäevases toimetulekus, paneb löögi alla inimeste enesekindluse, töömotivatsiooni ja sooritusvõime. Õnneks näeme juba postiivseid märke tööturu elavnemisest, mis annab lootust, et olukord vaikselt normaliseerub ”, kommenteeris CV-Online turundusjuht, Maris Viires.

Teise küsitluse tulemuste põhjal saab öelda, et vähenenud on juhipoolse toe tajumine. Kui esimeses küsitluses tajus juhtide suurt tuge 43.7% vastajatest, siis nüüd oli see kukkunud pea 10% (34.8%). Muus osas oli inimeste kogemus juhtidega suures pildis jäänud samaks. Puudulikku tuge juhi poolt tajuvad 17% küsitluses osalenud (enne 17.5%). Osalist tuge, kus planeeritavaid samme välja justkui ei räägita tajub 12.8% vastanutest (enne 15.6%). Ettevaatusabinõude selgitamisest koosnevat juhi tuge tajub 18.3% (enne 15.4%) ja aeglast reageerimist juhtide poolt 8% vastanutest (enne 10.6%).

LEAVE YOUR COMMENT

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga