Avaleht Tervis Punane Rist hakkab regulaarselt turvatöötajaid koolitama
Punane Rist hakkab regulaarselt turvatöötajaid koolitama

Punane Rist hakkab regulaarselt turvatöötajaid koolitama

Kaubanduskeskustes, spordivõistlustel ja teistes rahvarohketes paikades tuleb ette ootamatuid terviserikkeid. Esimesena sündmuskohal on seal sageli just turvatöötaja. Oskusliku esmaabiandmise tagamiseks sõlmisid täna koostööleppe Eesti Turvaettevõtete Liit ja Eesti Punane Rist.

Punase Risti esmaabiõpetajad hakkavad turvatöötajaid koolitama regulaarselt. „Esmaabialast ettevalmistust nõuab juba turvaseadus, mis siiski näeb ette vaid miinimumi. Et anda parim, on tarvis rohkem. Seda enam, et eriti avalikus ruumis on esmaabiandmine turvatöötaja ameti pea igapäevane osa,“ sõnas Eesti Turvaettevõtete Liidu tegevjuht Andre Lilleleht. „Valvesüsteemide lahutamatuks osaks on suitsu- ja vinguandurid. Tulehäiretele reageerivad turvaettevõtete patrullid, kes vajadusel toovad inimesi põlengutest välja. Esmaabioskus on seejärel ülioluline.”

Leppe järgi ootab turvatöötajaid edaspidi ka vaimse esmaabi õpe. “Esmaabi ei ole üksnes füüsiline abistamine, vaid kriisiolukorras on oluline ka psühhosotsiaalse abi andmine. Eriti, kuna keerulisest olukorrast tingitud vaimne pinge võib inimest vaevama jääda pikaks ajaks. Turvatöötajatel, kes on sageli sündmuskohal esimesed, peaksid teadmised ja oskused olema ka selles vallas,” sõnas Eesti Punase Risti koolitusjuht Gert Teder.

Eesti Punane Rist on turvatöötajaid koolitanud ka varem, siis aga konkreetsete firmade ja koolitussoovide põhiselt. „Me õpetame esmaabi kõikjal Eestis. Lähiaja siht on liikuda üksikutelt koolitustelt koostöölepeteni, et saaksime tagada veelgi põhjalikuma ja järjepidevama esmaabiettevalmistuse,“ sõnas Eesti Punase Risti peasekretär Arvi Perv.