Avaleht Tervis Raketti lase vastutustundlikult
Raketti lase vastutustundlikult

Raketti lase vastutustundlikult

Juba nädalaid enne maailma suurimat ilutulestikupäeva ehk vana aasta õhtut kuuleb rakettide vilinat ja lõhkepadrunite pauke. Kui seda kõike hooletult teha, on õnnetus taga.

Ilutulestiku (valesti) kasutamine põhjustab peamiselt kahte tüüpi õnnetusi: kahjud inimeste tervisele erinevate vigastute näol ja varaline kahju. Need on tingitud omakorda pürotehnika väärast kasutamisest või enneaegsest plahvatamisest.

Gjensidige kindlustuse kahjukäsitluse osakonna juhataja Maarika Mürk rõhutab, et pürotehnika kasutamisega seotud õnnetused on peaaegu täielikult välditavad. Tuleb säilitada ainult kainet meelt, tähelepanu ja vastutustunnet.

„Põletused kätel ja näopiirkonnas ning rikutud riided ja kodune vara terrassil või rõdul on peamised ilutulestiku kasutamisega seotud kahjud. Aastavahetusel kasutatakse  rakette pahatihti  pärast alkoholi tarbimist, tutvumata kasutusjuhendiga ning käitudes liiga uljalt. Näiteks üritatakse ühe korraga süüdata mitu raketti või patareid,“ kirjeldas Mürk levinud ohte.

Mürk toonitab, et mingil juhul ei tohiks raketti süüdata ega lasta seda käes hoides, vaid rakett tuleks toetada kindlasti kindlale pinnasele, kust see turvaliselt õhku saab tõusta. Hoiduda tuleb ilutulestiku laskmisest kortermajade vahel, kus on oht, et rakett maandub rõdul või lendab kellegi aknasse. Ka eramajade puhul tuleks valida eraldatum koht.

Tähelepanelik peab olema säraküünalde kasutamisel ning eriti siseruumides, kus on läheduses kergesti süttivaid materjali alates juustest, lõpetades parketi või kardinatega. Sädemete pritsimist on keeruline kontrollida ja peomeeleolus võib tähelepanu hajuda.

Kindlusta oma tervis ja kodune vara, et õnnetuse korral oleks sul tugi, kelle poole pöörduda kahjude hüvitamiseks.

Ilutulestiku kasutamise 11 käsku:

 1. Ära kasuta ilutulestikku kohas, kus selle kasutamine võib tekitada ohtliku olukorra. Ohutu raadius on 30 meetrit. Ettevaatamatus võib tekitada tõsise õnnetuse.
 2. Kui rakett pärast süütamist ei tööta, võib tootele läheneda alles pärast 20 minuti möödumist. Mittetöötav toode tuleb tagastada müügikohta, kust te selle soetasite. Kui sa pole ohutuses kindel, viska toode veeämbrisse, et võimalik säde kustutada.
 3. Ilutulestiku tegemisel ära hoia toodet käes ega kummardu selle kohale.
 4. Ära kunagi aseta toodet mõne tuleohtliku hoone või eseme lähedusse. Kontrolli, et toote kohal ei oleks mingisuguseid takistusi.
 5. Ära tegele ilutulestikuga, kui oled tarvitanud alkoholi või teisi joovastavaid aineid.
 6. Veendu, et ilutulestikutoode oleks korralikult paigaldatud ja oleks tagatud turvalisus.
 7. Hoia tooteid kuivas, ohutus ja lastele kättesaamatus kohas.
 8. Kasutatud pürotehnikapakid viska ära selleks ettenähtud kohta siis, kui oled veendunud, et need pole enam kuumad ega süütamisohtlikud.
 9. Selgita lastele pürotehniliste toodetega seotud ohtusid, räägi vanusepiirangutest ja näita eeskuju ilutulestiku ohutul käsitsemisel.
 10. Ohutusnõudeid ja toodete kasutusjuhendit järgides saab ära hoida õnnetused. Ohutusnõuete eiramine on ohtlik nii kasutajale endale kui ka lähedal viibivatele esemetele ja inimestele
 11. Ära jäta lemmiklooma üksi, vaid ole temaga. Õuekoer too saluudi ajaks tuppa, et ta tunneks end turvalisemalt.