Avaleht Tervis Seksuaaltervise edendajad panustavad koostööle omavalitsustega
Seksuaaltervise edendajad panustavad koostööle omavalitsustega

Seksuaaltervise edendajad panustavad koostööle omavalitsustega

Seksuaaltervise edendajad panustavad koostööle omavalitsustegaEesti Seksuaaltervise Liidu (ESTL) juhitavad noorte nõustamiskeskused soovivad koostöös kohalike omavalitsustega senisest enam pöörata tähelepanu kooli seksuaalhariduse toetamisele, sealhulgas õpilastele suunatud noorte nõustamiskeskustes ja koolides kohapeal toimuvatele seksuaalhariduslikele grupidiskussioonidele.

Erilist tähelepanu vajavad ühiskonnas aktuaalsed seksuaalkäitumisega seotud teemad nagu seksuaalsus meedias, seksuaalsus ja inimõigused, soovimatu rasedus, seksuaalsus ja vägivald ja muu, mis on õpetajate poolt nimetatud keerukateks ja tundlikeks teemadeks, märkis ESTL.

Arendamaks koostööd kohalike omavalitsustega antud valdkonnas ja soodustamaks noorte pöördumist nõu ja abi järele, pakub ESTL antud koolitusel võimalust lahti mõtestada laste ja noorte turvalise seksuaalse arengu toetamise ja noortesõbralike seksuaaltervise teenuste temaatikat, ning ühtlasi teadmisi, mis teenused ja projektid on noortele antud valdkonnas käimas.

“Kohalike omavalitsuse töötajatele ei ole seni toimunud selliseid koolitusi, kus räägitakse kaasaegse seksuaalsuse põhimõtetest. Need koolitused on väga vajalikud, et teavitada, mis abi on tänapäeval olemas ja keda sinna saata,“ ütles Tartu koolituse läbiviija doktor Kai Part.

Esimene koolitus toimus Tartus täissaalile. “Koolitus oli vajalik ja hariv nii tööks lastega, kui ka lapsevanemaks olemisel. Lapse arengu, samuti seksuaalse arengu toetamine on lapsevanemate ja täiskasvanute võimuses. Koolitus aitas palju kaasa sellele, mida saan täiskasvanuna laste ja noorte heaks teha, kuidas seksuaalsuse teemat eri vanuses laste puhul sobivalt käsitleda. Samuti oli väga tähtis teada saada, kuhu abivajavaid lapsi suunata ja kuidas seda teha, kui olla kellegi tugi-või usaldusisik,” rääkis Part.

Koolituste läbiviimist rahastab Kodanikuühiskonna Sihtkapital ja Sveitsi Vabaühenduste Fond. Koolituste sihtgrupiks on kohalike omavalitsuste töötajad, sealhulgas sotsiaal-, haridus-, tervishoiu- ja noorsootöö valdkonnas. Järgmine koolitus toimub uue nädala alguses Jõhvis.

Kommentaarid