Avaleht Tervis Tallinn võimaldab tervishoiuteenuseid ka piiriüleselt
Tallinn võimaldab tervishoiuteenuseid ka piiriüleselt

Tallinn võimaldab tervishoiuteenuseid ka piiriüleselt

1373332_63879875Tallinna linnavalitsus tutvus tervishoiuasutuste valmisolekuga Euroopa Liidu piiriüleste tervishoiuteenuste osutamisel.

Tallinna linnavalitsuse istungil ette kantud informatsiooni kohaselt on Tallinna linna tervishoiuasutused – SA Tallinna Lastehaigla, AS Lääne-Tallinna Keskhaigla, AS Ida-Tallinna Keskhaigla ja SA Tallinna Hambapolikliinik – Euroopa Liidu piiriüleste tervishoiuteenuste osutamiseks valmis.

Tallinna Lastehaigla saab piiriüleseid teenuseid osutada kõikidel erialadel, välja arvatud kardiokirurgia.  Kõikidel nimetatud erialadel töötab kogenud ja kvalifitseeritud personal. Lastehaigla omab head tehnilist baasi ning olmetingimused  on head. Taastusravis on võimalus kõnniroboti rakendamiseks raviprotsessis.

AS Lääne-Tallinna Keskhaigla pakub teiste riikide kodanikele mitmesuguseid ambulatoorseid tervishoiuteenuseid. Seni on üheks ekspordi põhisuundadest olnud sünnitusabi, mis on peamiselt suunatud just Venemaale, eeskätt Peterburis ja Moskvas elavatele naistele. Sünnitusabi osutab naistekliiniku Pelgulinna sünnitusmaja, mis on suures osas renoveeritud.

Naistekliinik on pikaaegse kogemusega günekoloogia ja sünnitusabi teenuse osutaja, osaleb aktiivselt üleriiklikes ja rahvusvahelistes teadusprojektides ning juurutab aktiivselt uusi protseduure ja tehnikaid. Ööpäevaringselt on valves anestesioloog, günekoloogid ja lastearstid. Vajadusel saab abi imetamisnõustajalt, psühholoogilt või kriisinõustajalt.

Mulluse EUROPERISTAT-i raporti andmetel oli Eesti kõrge neonataalse elulemuse poolest koos Islandi, Rootsi ja Soomega Euroopa kümne parima riigi seas.

Naistekliinikus saab pereliige viibida sünni juures, sealhulgas keisrilõike juures. Sünnituse järel on vanematel võimalik viibida koos beebiga spetsiaalselt sisustatud hubastes, hotellitube meenutavates palatites. Eesti sünnitusabiteenuse populaarsus välismaalt pärit perede seas on viimasel ajal hüppeliselt tõusnud. Välisriigist tulnud sünnitajad saavad abi ka lapse dokumentide vormistamisel.

Haabersti tervisekeskuse hoones aadressil Ehitajate tee 137 tegutseb 150 voodikohaga Lääne-Tallinna Keskhaigla hooldusravikliinik, kus tegeletakse stabiilses seisundis haigete pikaajalise ravi ja toetamisega. LTKH närvihaiguste kliiniku koosseisu kuuluvad lisaks närvihaiguste osakonnale Insuldikeskus ja Sclerosis Multiplex`i Keskus, mis on tuntud autoimmuunsete häirete ja teiste harvaesinevate neuroloogiliste (sh sclerosis multiplex) haiguste diagnostika ja ravi poolest.

Närvihaiguste kliiniku koosseisu kuuluv insuldikeskus on tuntud nii Eestis kui ka mujal maailmas ja seda eeskätt kui üks kiiremini trombolüüsravi teostav raviasutus. Insuldikeskus on spetsiaalne sclerosis multiplexile spetsialiseerunud maailmatasemel referentsikeskus, kus diagnoositakse ja ravitakse kroonilisi neuroloogilisi haigusi, sealhulgas ka maailma haruldasemaid haigusi. Näiteks neuromüotoomiat on diagnoositud maailmas üheksal korral, neist ühel korral Eestis. Sclerosis Multiplex`i keskus osaleb meditsiini arengus uute diagnostiliste teadmiste ja ravivõtetega.

LTKH kirurgiakliiniku ortopeediaosakonnas osutavad kogenud spetsialistid teenuseid peamiselt rekonstruktiivse ortopeedia valdkonnas, abi ollakse valmis pakkuma ka välispatsientidele. Kasutusel on kõik kaasaegsed ortopeediliste haiguste diagnoosimise, ravi ja rehabilitatsiooni meetodid. Kasutatakse USA ja Prantsuse juhtivate tootjate endoproteese ja implantaate. LTKH kirurgiakliiniku ortopeedide poole tasub pöörduda ka juhul, kui on selgunud, et esimene operatsioon oma kodumaal pole vajalikul määral õnnestunud. Järgmisel aastal valmib ortopeediaosakonnas juurdeehitus (aadressil Paldiski mnt 68).

Uue põlvkonna diagnostika ja labori tehnoloogiad, avatus innovatsioonile ja kõrge kompetentsiga meditsiiniline personal võimaldavad Eestis teha nii spetsiifilisi terviseuuringuid, diagnostilisi paneele kui ka lihtsamaid uuringuid. Eesti laborid on akrediteeritud rahvusvahelise ISO 15189 kvaliteedisertifikaadiga. Kasutusel on uue põlvkonna kõrgtehnoloogilised seadmed, mille vanus on reeglina vähem kui viis aastat.

Aktsiaseltsi Ida-Tallinna Keskhaigla (edaspidi ITKH) visiooniks on olla tipptasemel tervishoiuteenuseid pakkuv Tallinna haigla, mis on esimene valik patsiendile, koostööpartnerile ja töötajale. Ühtlaselt tugevad eriala- ja kompetentsikeskused, professionaalsus ning lai teenuste valik tagavad patsientide rahulolu ja valmisoleku uuesti ravile tulekuks.

ITKH silmakliiniku tehniline varustus diagnostika ja ravi võimaluste osas on üks parimatest kogu Baltikumis. ITKH silmakliinik on Balti silmakasvajate ravikeskus – enamik regiooni onkoloogilisi haigeid saavad ravi just siin.

Silmakliiniku operatsioonitubades teostatakse keerukamat silmakirurgiat koos järelravi ja taastumisega silmaosakonnas. 2011. aastal tunnistas Euroopa oftalmoloogianõukogu ITKH silmakliiniku rahvusvahelise akrediteeringuga silmakeskuseks. Nüüdsest omatakse õpetava kliiniku staatust ja õigust koolitada nii Euroopa kui teiste riikide silmaspetsialiste. Silmakliiniku silmaarstid koolitavad end pidevalt Euroopa suuremates ravikeskustes, et Eestisse tagasi tulles õpitud meetodeid juurutada ning siinset ravitaset veelgi tõsta.

ITKH kesklabor on  paketiks kokku liitnud mitmed üksikud laborianalüüsid, et oleks lihtne ja mugav saada hinnang oma tervise peamiste näitajate kohta. Esmaste laborianalüüside pakett aitab avastada varjatud tervisehäireid. Paketis olevad analüüsid annavad esmase hinnangu ainevahetuse, vereloome, maksa, neerude ja kuseteede seisundi ning põletiku olemasolu kohta. Laboriarst selgitab analüüside tulemusi, häire olemust ja annab soovitusi edasiseks tegevuseks.

Kompaktse terviseanalüüsiga saab aidata haigusi ennetada või algstaadiumis avastada. Uuringute ja protseduuride järel toimub kokkuvõttev eriarsti konsultatsioon. Vajadusel koostatakse tegevuskava, mis aitab ennetada ja lahendada terviseauditi käigus ilmnenud terviseprobleeme. Terviseaudit sobib tegusatele inimestele – ühepäevane terviseaudit võtab aega neli tundi.

ITKH avas juulis Magdaleena üksuses amputatsioonijärgse taastusravikeskuse, kus esmakordselt Eestis pakutakse täisväärtuslikku taastusraviteenust, mis hõlmab lisaks pikale ja põhjalikule taastusravile ka edasiseks eluks vajalike proteeside valmistamist ning spetsialistide poolt nendega harjuma õpetamist.

ITKH onkoloogiakeskuses diagnoositakse ja ravitakse kõikide organsüsteemide kasvajaid. Keskuse kirurgid on spetsialiseerunud erinevate organite kasvajate opereerimisele. Nukleaarmeditsiin aitab avastada inimorganismi ainevahetuslike häirete asukohta. Rasvtõve ravi kõige efektiivsem meetod on tänapäeval bariaatriline kirurgia – ITHK-s teevad bariaatrilisi operatsioone eriväljaõppe saanud üldkirurgid. Bariaatrilist kirurgiat tehakse alates 2005. aastast ja tänaseks on opereeritud ca 800 patsienti.

ITKH naistekliinik pakub naistele usaldusväärset ja professionaalset abi oma tervise eest hoolitsemisel ja emaks saamisel. Naistearstid, ämmaemandad ja lastearstid töötavad pühendumusega patsiendi parima tervise heaks. ITKH naistekliinikusse võivad pöörduda naised igas vanuses – siit leiab kaasaegseima meditsiinitehnoloogia ning arstide-õdede ja ämmaemandate kompetentse ja suurtel kogemustel põhineva abi günekoloogilistel uuringutel, haiguste ennetamisel, sünnitamisel või viljatuse ravis.

ITKH naistekliinikus asub Eesti vanim, 210 aastat tegutsenud sünnitusmaja, kus 2013. aastal nägi ilmavalgust 3731 last. ITKH naistekliinikus sünnib neljandik Eesti lastest. ITKH naistekliinik omab ainsana Eestis UNICEFi beebisõbraliku haigla tiitlit.

2010. aastal loodi emapiimapank, mis vahendab doonorpiima vastsündinutele. ITKH naistekliinikus asuv Baltikumi ainus emapiimapank on juba mitme aasta vältel olnud kosutavaks abiks enneaegsetele lastele ning nende emadele, kel rinnapiima napib.

ITKH viljatusravikeskuse eesmärgiks on aidata leida lahendusi viljatute paaride muredele –  teadmised, oskused ning tehnoloogia võimaldavad kasutada erinevaid kaasaegseima viljatusravi meetodeid. Viimase 17 aasta jooksul on läbi viidud 4414 kehavälise viljastamise protseduuri ja 1502 külmutatud embrüo siirdamist. Tänaseks on sündinud 1587 last.

Sihtasutus Tallinna Hambapolikliinik on kaasaegne ja moodne hambaraviasutus, kus kõiki hambaraviteenuseid saab ühest kohast: hambaravi, -kirurgia, proteesimine ja esmaabiteenused aga ka ortodontide vastuvõtud. Ravitakse nii lapsi kui täiskasvanuid. Kogu kasutatav aparatuur on uus ja kaasaegne, sh on kasutada suur hambaravimikroskoop.

Hambapolikliinik on võimeline pakkuma igat liiki hambaravi, omades pädevaid ja koolitatud hambaarste, väga head aparatuuri, tasemel kabinetihügieeni ja rangetele nõuetele rajatud instrumentide desinfektsiooni-sterilisatsiooniteenistust.

Hambapolikliinikus pakutakse hambaimplantaatide asetamise täisteenust ja ortodontilisi teenuseid. Neid teenuseid on võimalik pikaajaliselt ette planeerida ning kooskõlastada arsti ja patsiendi vahel. Vajadusel tehakse ka põskkoopa põhja tõstmise operatsioone. Värskelt on valminud uued kirurgiakabinetid, olemas on nii 2D kui 3D röntgensüsteemid.

Hambapolikliinikus töötavad kogemustega, koolitatud ja pädevad ortodondid, kes kõik on läbinud Tartu Ülikooli juures residentuuri ja omavad eriarsti kutset. Nad on kursis erialaliste uuendustega maailmas, selle eest hoolitseb Eesti Ortodontide Selts. Kõik hambapolikliinikus töötavad hambaarstid on pideva, iga-aastase täiendõppe kohustusega.

Patsientide turvalisust silmas pidades peetakse väga oluliseks kõrgel tasemel desinfektsiooni-sterilisatsiooniteenistust. Jälgitakse väga hoolsalt reeglitest kinnipidamist. Hiljuti viis Terviseamet hambapolikliiniku ruumides läbi koolituse tervisekaitse  inspektoritele üle Eesti, et näidata neile, millistele nõuetele  peavad vastama hambaravi kabinettides kasutatavad meditsiiniseadmed ning millised hügieeninõuded peavad olema täidetud. See on suur tunnustus hambapolikliinikule. Hambapolikliiniku arstid räägivad mitmeid võõrkeeli, seega suhtlemine välismaalastest patsientidega ei ole raske.

LEAVE YOUR COMMENT

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga