Avaleht Tervis Täna toimus tervishoiu teadus-arendustegevuse ja innovatsiooni strateegia koostamise avaüritus
Täna toimus tervishoiu teadus-arendustegevuse ja innovatsiooni strateegia koostamise avaüritus

Täna toimus tervishoiu teadus-arendustegevuse ja innovatsiooni strateegia koostamise avaüritus

Foto: Matti Paglant
Foto: Matti Paglant

Tänasel strateegia avaüritusel arutasid ministeeriumite ja teadusorganisatsioonide esindajad, kuidas hoogustada tervishoiuga seotud teadus-arendustegevust ja innovatsiooni.

Arutelu tulemused on aluseks uuele strateegiale. Strateegia lähtub arusaamast, et Eesti tervishoiu suurte väljakutsete lahendamisse saavad teadus ja innovatsioon senisest oluliselt enam panustada.

“Vajame tervishoius uudseid lahendusi ning erinevad rakendusuuringud ja innovatsioon on valdkonna arenguks ülimalt olulised. See annaks ka tõuke meie tervisemajanduse kasvule,” ütles sotsiaalministeeriumi terviseala asekantsler Ivi Normet.

Strateegia sünnib erinevate ametkondade ja sektorite koostöös.

“Oleme juba moodustanud strateegia juhtgrupi, kuhu kuuluvad teaduse, innovatsiooni ja tervishoiu poliitika eest vastutavate ametkondade esindajad,” lisas Normet.

Strateegia ekspertgrupiks on teadlastest ja tervishoiujuhtidest koosnev Teaduste Akadeemia Arstiteaduse ja tervishoiu strateegia alaline komisjon ATSAK.

“Tervise teadus- ja arendustegevuses on täna probleeme, mille lahendamine eeldab süsteemset lähenemist ja jätkusuutlikku finantseerimist. Just nende kohtade väljatoomises ja lahenduste pakkumises saab ATSAK strateegiasse sisendit anda,” lausus ATSAK-i esimees, Tartu Ülikooli professor akadeemik Eero Vasar.

Strateegia protsess on arutelupõhine ja kaasav, aasta jooksul toimuvad erinevad kuulamised, töögrupid ja seminarid.

“Küsimus on selles, kuidas tervishoidu läbi teaduse ja innovatsiooni paremaks saada, sest vaid kulude kontrollist pikas perspektiivis ei piisa. Tervishoius uute praktikate tekkeks on vaja soodustada partnerlust tervishoiuteenuse pakkujate, arstide, teadlaste ja tehnoloogiaettevõtjate vahel. Ja seda kõigi võimalike hoobadega, mis riigil kasutada on. Oleme valinud aluseks, millele strateegia üles ehitada, tervishoiu innovatsiooni ökosüsteemi põhise lähenemise, mida kasutavad ka mitmed teised arenenud riigid,” täiendas strateegia koostamist juhtiv Kitty Kubo Teaduste Akadeemiast.

Aasta esimeses pooles toimuvate arutelude ja analüüside tulemused koondatakse esmaseks strateegiadokumendiks 2014 aasta sügiseks. Seejärel toimuvad konsultatsioonid erinevate osapooltega, mille tulemusi arvestades valmib lõplik dokument 2014 aasta lõpuks.

Kommentaarid