Avaleht Tervis Tartusse kavandatakse 135-kohalist hooldekodu
Tartusse kavandatakse 135-kohalist hooldekodu

Tartusse kavandatakse 135-kohalist hooldekodu

Tartu linnavalitsus esitas volikogule eelnõu, milles tehakse ettepanek seada linnale kuuluvale Annemõisa 4 kinnistule 50 aastaks hoonestusõigus 135-kohalise hooldekodu rajamiseks.

MTÜ Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Babtistide Koguduse Liit plaanib uue hooldekodu rajamist Tartu linna, kasutades selleks ühingule kuuluvat endise Kõrgema Usuteadusliku Seminari hoonet (Annemõisa 2). Hooldekodu soovitakse laiendada ka kõrvalasuvale linnale kuuluvale kinnistule (Annemõisa 4). Kahele kinnistule kavandatava 135-kohalise hooldekodu tarbeks on plaanis renoveerida Annemõisa 2 kinnistul asuv hoone ja ehitada uus hooneosa Annemõisa 4 kinnistule.

Tartu abilinnapea Mihkel Leesi sõnul on hooldekodukohtade puudus Tartus tõsine väljakutse. „Lisaks Tartu Hooldekodule oleme ostnud oma eakatele üldhooldekoduteenust üle Eesti, sest Tartus asuvate teenuskohtade arv ei ole piisav. Tartlaste esmane valik oleks aga väärikalt vananeda enda kodulinnas,“ sõnas Lees.

Hooldekodu projektijuhi Henri Lehtsaare sõnul kaardistati seoses Kõrgema Usuteadusliku Seminari Tallinnasse kolimisega mitmeid erinevaid alternatiive, mida hoonega edasi teha. „Hooldekodu rajamise idee oli meil mitmeid kordi arutlusel. Nähes täna koostöös Tartu linnaga vajadust hooldekodu järele, oli see hea võimalus jätta hoone teenima kogukonda. Hoones jätkavad tegutsemist kogudused ja Puhhi lasteaed. Omades häid partnereid Rootsis, USA-s ja Kanadas, on meie soov pakkuda kvaliteetset ja kaasaegset hooldusteenust läbi loodava tervikliku keskkonna,“ rääkis Lehtsaar.

Hooldekodu ehitus on planeeritud etapiviisiliselt: Annemõisa 2 kinnistule vana hoone ümberehitus ja 50 voodikohaga hooldekodu avamine 2021. aastal ja Annemõisa 4 kinnistule uue hooldekodu ehitus ja 85 voodikohaga hooldekodu avamine hiljemalt 2023. aastal.