Avaleht Tervis “Tervise teerajad” alustab 2022. aastat laste tegevusteraapiaga
“Tervise teerajad” alustab 2022. aastat laste tegevusteraapiaga

“Tervise teerajad” alustab 2022. aastat laste tegevusteraapiaga

Kadaka Konverentside koolitussarja “Tervise teerajad” 2022. aasta esimene loeng 13. jaanuaril teeb tutvust laste ja noorte tegevusteraapiaga. Loengu viib läbi TegevusTe arendus- ja teraapiakeskuse tegevusterapeut Miina Tursk.

Tegevusteraapia on eesmärgipäraste tegevuste kasutamine, et toetada lapsi, kelle areng ei ole eakohane ja/või kellel esineb takistusi igapäevastes tegevustes. Selle sihiks on lapse iseseisvuse ja tegevusvõime edendamine selliselt, mis võimaldaks lapsel osaleda igapäevaelus talle olulistes ja vajalikes tegevustes, nagu näiteks riietumine, keskendumine või eneseväljendus. Tegevusvõime parandamiseks aitab teraapia arendada lapse võimeid ja oskuseid või kohandada tegevused lapsele vastavaks. Iseseisva toimetuleku soodustamiseks saab kohandada ka last ümbritsevat keskkonda.

Lapse enesehinnangu kujunemine algab väiksematest eduelamustest – igapäevaelu oskustega toimetulev laps on enesekindel ja avatud kõigele uuele. Loeng annab ülevaate laste ja noorukite tegevusteraapiast ning tegevusterapeutide töös kasutatavatest vahenditest. Loengu lõpuks on osalejatel paremad teadmised tegevusteraapial põhinevatest sekkumistest, mis aitavad kaasa lapse arengule, ning teatakse, millal oleks mõistlik pöörduda tegevusterapeudi juurde.

“Aastat 2022 alustame laste ja noorte heaolule suunatud teemaga, mis sobib tuge otsivatele lapsevanematele või lastega töötavatele spetsialistidele,” sõnab koolituste koordinaator Leelo Lehtla. “TegevusTe keskusel on valdkonnas põhjalik teadmus, mida meil on hea meel aidata jagada ja tutvustada laiemalt.”

Miina Tursk jõudis tegevusteraapia erialani oma pere isikliku kogemuse kaudu. Ta on lõpetanud Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli tegevusteraapia eriala ning täiendanud end rahvusvahelistes projektides. Hetkel töötab Miina laste tegevusterapeudina TegevusTe arendus- ja teraapiakeskuses ning Käo Tugikeskuses.

Loeng toimub veebiülekandena ja eesti keeles, kestes orienteeruvalt 1,5 tundi. Pääsmeid hinnaga 25 eurot saab lunastada Fientast.

“Tervise teerajad” on koolitussari, mis aitab erinevate alade spetsialistide juhendamisel leida oma tõde tervislikust elust. Jaanuaris keskendub sari järgmisena tervise mõjuritele (18.01, Anna-Jelizaveta Ganža, vene keeles) ning Wim Hofi meetodile (20.01, Madis Meister).