Avaleht Tervis Uude haiglasse koondub neljandik Eesti eriarstiabist
Uude haiglasse koondub neljandik Eesti eriarstiabist

Uude haiglasse koondub neljandik Eesti eriarstiabist

Sotsiaalministeeriumi komisjon tegi ettepaneku kinnitada Tallinna Haigla arengukava. Uude haiglasse koondub ligikaudu 25 protsenti Eesti eriarstiabist ja seal hakatakse pakkuma teenuseid kõikidel erialadel, mida praegu osutatakse Lääne- ja Ida-Tallinna keskhaiglates. Pealinna keskhaiglate vastutuspiirkond hõlmab ka teisi maakondi lisaks Harjumaale.

„Juba 2000. aastal valminud haiglavõrgu arengukavas juhiti tähelepanu Tallinna tervishoiuvõrgu ümberkorraldamise vajadusele. Pea 20 aastat tagasi näidati, et tänaste amortiseerunud hoonete asemel oleks mõistlik rajada uus meditsiinikompleks Tallinna idaossa, kus elab suur osa Tallinna inimestest,“ ütles tervise- ja tööminister Riina Sikkut. „Vahepeal on ümberkaudsete piirkondade elanike arv veelgi kasvanud ja mul on hea meel, et oleme jõudnud reaalse projekteerimiseni. Tallinna Haigla rajamine võimaldab oluliselt parandada tänaste keskhaiglate koostööd.“

Tallinna Haiglasse planeeritavad teenuste mahud ja sellest tulenev ruumiprogramm on hinnatud sotsiaalministeeriumi ja haigekassa koostöös loodud eriarstiabi prognoosimudeli abil, mis võtab arvesse nii demograafilisi muudatusi rahvastikus, seniseid teenuste mahte vanusegrupiti kui ka eeldatavaid struktuurseid muudatusi tervishoius. Lisaks on sotsiaalministeeriumis tellimisel eriarstiabi tulevikuvaade, mis võib tingida tulevikus vajaduse Tallinna Haigla arengukava muutmiseks.

Projekti käigus on kavas Tallinna haiglad ühendada ühte haiglaorganisatsiooni ja rajada amortiseerunud haiglahoonete asemel Lasnamäe meditsiinilinnak aadressile Narva mnt 129 ja  129b.

„Uue haigla loomisega saame säilitada kvaliteetse eriarstiabi osutamise võimekuse vähemalt järgmise 50 aasta jooksul. Lasnamäe meditsiinilinnakusse tuleb esimesena tervisekeskus, mis peaks valmima juba 2021. aasta lõpus. Lisaks haigla peakorpusele ja tervisekeskusele on meditsiinilinnakusse planeeritud veel mitmeid hooneid, mille sisu saab luua vastavalt vajadusele,“ ütles Tallinna sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna abilinnapea Tõnis Mölder.

Haigla rajamise järgmises etapis peaks sel aastal valmima ka Lasnamäe tervisekeskuse eskiisprojekt ja Tallinna Haigla meditsiinitehnoloogia projekt.