1. Avaleht
  2. Tervis
  3. 95% tunneb positiivseid muutusi juba kahe nädalaga pärast suitsetamisest loobumist
95% tunneb positiivseid muutusi juba kahe nädalaga pärast suitsetamisest loobumist

95% tunneb positiivseid muutusi juba kahe nädalaga pärast suitsetamisest loobumist

Stopptoober kutsub suitsetajaid ühinema tuhandete inimestega üle maailma, kes proovivad oktoobris suitsetamisest loobuda.

Värsked uuringud näitavad, et suitsetajad võivad juba kahe nädala möödudes pärast suitsetamisest loobumist oodata positiivseid muutusi tervises. Uuringute järgi tundis 45% suitsetamisest loobunutest, et kahe suitsuvaba nädala järel oli neil varasemaga võrreldes rohkem energiat. 42% ütles, et selle aja jooksul paranes enesetunne ja 42% sõnul muutus nende hingamine kergemaks.

„Tõenduspõhised andmed näitavad, et kui inimesel õnnestub 28 päeva suitsetamisest hoiduda, siis õnnestub lõplikult suitsetamisest loobumine viis korda suurema tõenäosusega. Seetõttu kutsume suitsetajaid ühinema Stopptoobriga ja alustama oktoobris 28 suitsuvaba päevaga,” selgitas Stopptoobri Eestisse toomise eestvedaja, MTÜ NNA Suitsuvaba Eesti juhatuse liige Ingmar Kurg.

Endised suitsetajad on märganud suitsetamisest loobumise juures veel teisigi positiivseid külgi. 22% tõi välja, et suitsetamisest loobumise järel paranes nende liikumisvõime, 24% märkas, et nende naha seisukord paranes ning 25% ütles, et maitsemeeled taastusid. Kolmandik endistest suitsetajatest tõi välja, et suitsetamisest loobumine võimaldab muidu suitsule kulunud raha eest soetada kasulikumaid asju.

„Kuigi suitsetamisest loobumisel on palju positiivseid külgi ja enamus suitsetajatest soovib suitsetamisest loobuda, siis tegelikkuses võib loobumine osutuda üsna keeruliseks. Uuringud näitavad, et ainult 4%-l endistest suitsetajatest on õnnestunud päevapealt suitsetamisest loobuda. Enamus suitsetamisest loobumise ette võtnutest on saanud toetavat tuge perelt ja sõpradelt või võtnud kasutusele mõne suitsetamisest loomist soodustava toote,” kirjeldas Ingmar Kurg.

Ühendkuningriigis läbi viidud uuringust selgus, et 29% endiste suitsetajate jaoks oli oluline suitsetamisest loobumise motivaatoriks pereliikmete ja sõprade tugi. 21% tõid välja, et neid aitas suitsetamisest loobumisel see, et nad said nõu pidada inimesega, kel oli endal suitsetamisest loobumise kogemus. 37% endistest suitsetajatest tõi välja, et kui suitsetamisest loobumine ette võtta, siis tasub muuta seniseid rutiine, mis seondusid suitsetamisega. Samuti soovitasid suitsetamisest loobunud leida suitsetamisest loobumise perioodiks käelisi tegevusi või siis võtta ette pikemaid jalutuskäike.

Stopptoobri kampaania toimus esmakordselt 2012. aastal Ühendkuningriigis. Aastate jooksul on Stopptoober olnud abiks üle 2,5 miljonile suitsetajale, et nende suitsetamisest loobumine oleks lihtsam. Ühendkuningriigi eduloo eeskujul on Stopptoober jõudnud teistessegi riikidesse nagu näiteks Madalmaades toimub Stopptoober kümnendat korda ja Norras kuuendat korda. Eesti toimub Stopptoober viiendat korda.

Suitsetamisest loobumise kohta saab lähemalt lugeda Stopptoober.ee veebilehelt.

Head Uudised GoodNews