1. Avaleht
  2. Toitumine
  3. Tallinna Ülikool avas Teadusköögi
Tallinna Ülikool avas Teadusköögi

Tallinna Ülikool avas Teadusköögi

Oktoobris avatud Tallinna Ülikooli Teadusköök on kaasaegselt sisustatud õpikeskkond, mis ühendab köögi, teaduslabori ja klassiruumi ning nende seadmed ja vahendid. Tegemist on Baltikumi ja Skandinaavia piirkonnas ainulaadse toiduhariduse õpperuumiga, mis võimaldab katsetada, uurida, analüüsida ja praktilise kogemuse kaudu mõista näiteks füüsika, keemia ja bioloogia avaldumist igapäevaelus.

Foto: Teadusköök

Tallinna Ülikooli arendusprorektor Katrin Saksa sõnul aitab Teadusköök näidata teaduse ja igapäevaste praktiliste tegevuste seoseid. “Näen selles võimalust meid kõiki nii väga huvitava toiduteema kaudu põnevamaks teha ka loodusteadused laiemalt. Teadusköök saab meid viia kõhu kaudu teadusesse,” selgitas Saks.

Teadusköök saab meid viia kõhu kaudu teadusesse.

Teadusköögi õppe- ja teadustegevuses ühendavad oma kompetentsi Tallinna Ülikooli erinevate valdkondade teadlased ning eksperdid, kes pakuvad interdistsiplinaarset käsitlust toiduhariduse ja kodundusega haakuvates teemades, näiteks jätkusuutlikkus, tarbijaharidus ja tervislik elustiil. Oma tegevustes ollakse kooskõlas ümbritseva keskkonna heaolu ja kestlikkuse põhimõtetega.

Foto: Teadusköök

Tallinna Ülikooli loodusteaduste didaktika teenekas professor Priit Reiska peab uue õpikeskkonna valmimist oluliseks nii üliõpilastele kui ka koolitustel ja täiendusõppes osalejatele. “Teadusköök on suurepärane keskkond interdistsiplinaarse õppe arendamiseks. Ma olen kindel, et see leiab laialdast rakendust nii ELU (Erialasid Lõimiv Uuendus) projektide kui ka muu taseme- ja täiendusõppe läbiviimisel,“ sõnas Reiska.

Teadusköök on suurepärane keskkond interdistsiplinaarse õppe arendamiseks.

Teadusköök pakub teadmis- ja avastamislusti eri vanuses õppijatele – kooliõpilastest õpetajateni ning kodukokast professionaalini – avades neile toiduvaldkonna mitmekesisust. Kõige laiemas tähenduses pakub Teadusköök teadmiste, mõtteviisi ja oskuste omandamise võimalust, toetades ühiskonna tasandil üksikisikute tervist, keskkonna jätkusuutlikkust ja sotsiaalset õiglust. Teadusköögi tegevustes on olulisteks märksõnadeks keskkonnahoid, ringmajandus, toiduturvalisus, tervislik toitumine, STEAM õpe ja õpetajaharidus.

  • Teadusköögi tegemistega saab tutvuda siin.
Head Uudised GoodNews