1. Avaleht
  2. Tervis
  3. Tervisekonverents toob Tallinnasse eksperte üle maailma
Tervisekonverents toob Tallinnasse eksperte üle maailma

Tervisekonverents toob Tallinnasse eksperte üle maailma

“Tervisekriisist teadlaste ja arstide pilgu läbi” on konverents, kus esinevad kriisi lahendamisega lähedalt kokku puutunud teadlased ja arstid, kes kutsuvad lõhestunud ühiskonda ületama erimeelsuseid, et läbi teadusliku analüüsi panna kokku terviklik pilt toimunust. See on hädavajalik, et tulevikus samu vigu vältida.

Ettekanded võtavad kokku inimkonda viimastel aastatel räsinud pandeemia narratiivid – tulemused ja vastutusalad, selle mõju tervisele laiemalt, tervisepoliitika arengud, aga ka massvaktsineerimise mõju tervisele ja viiruse leviku ohjamisele.

“Täna on tunnistanud mitmed eksperdid, et pandeemia haldamine ja kommunikatsioon väljusid hea meditsiinieetika raamidest ning tuginedes olnule ja kogemustele, saab järgmisel korral paremini teha,” sõnas perearst ja konverentsi üks korraldajatest Helen Lasn, kelle missiooniks on kõrvaldada pingeid ühiskonnas, taastada inimeste psühholoogiline ja füüsiline tervis ning vältida tulevikus ühiskonda kahjustavaid otsuseid.

Peamine konverentsi eesmärk on tänase meditsiini, teaduse ja tervishoiu olukorra analüüsimine ning lahenduste leidmine – kuidas minna edasi, et teadus ja tervisekorraldus oleks taas inimest toetav ning eetiline. Ka tänased majandusprobleemid on tihedalt seotud töötajate tervisenäitajatega. Vaimse tervise probleemid ja depressioon on saavutanud enneolematult suured mõõtmed.

“Olulisem kui kunagi varem on teha järeldusi tõenäoliselt läbi aegade kõige ebaõnnestunuma meditsiinilise sekkumise põhjal,” märkis konverentsi üks kõnelejatest laste-ja noorte psühhiaater Sven Román. Talle on esmatähtis, et sajandivanune ja teaduslikult põhjendatud lähenemine oleks prioriteet ning tulevikus ei keelataks ära riskivaba ravi.

Pandeemia oleks justkui seljatatud, kuid siiski on WHO oma hetkearengukavas pööranud suure tähelepanu tuleviku pandeemiatele – millised võivad olla nende strateegiate tagajärjed tulevikus ning kas möödunu võib korduda. Jätkuvalt toimuvad nii WHO-s kui EL tasandil tervist puudutavad seadusemuudatused.

  • MTÜ Ühinenud Meedikud ja Teadlased (MTÜ ÜMT) toetab läbipaistvat, ausat, teaduspõhist ja eetilist meditsiini ning tahab anda oma panuse sellele tugineva poliitika kujundamisse. Ühendusega on liitunud nii arstid, proviisorid, meditsiiniõed kui teadlased, kellele on oluline aidata kaasa vaimse ja füüsilise tervise ning bioeetika põhimõtete teadvustamisele ühiskonnas.

    Rahvusvaheline konverents toimub 29. aprillil Tallinnas, T1 keskuses Cinamon IMAX ruumes. Konverentsi kava ja teaduslikud ettekanded on laiapõhjalised ja üles ehitatud nii, et päeva sisu oleks hariv ja arusaadav kõigile. Nii on konverentsil osalema oodatud lisaks teadlastele ja arstidele ka poliitikud, õpetajad ja lapsevanemad.

 

Head Uudised GoodNews