1. Avaleht
  2. Tervis
  3. Vaimse tervise probleemide korral tuleb abi otsida varakult
Vaimse tervise probleemide korral tuleb abi otsida varakult

Vaimse tervise probleemide korral tuleb abi otsida varakult

Peahea nõustamisele pöördus eelmisel aastal enam kui 1600 noort, kellest ligi kaks kolmandikku vajasid edasi suunamist tervishoiusüsteemi.

„Hinnanguliselt on ligikaudu Tartu linna jagu noori, kellel esineb kergeid või mõõdukaid vaimse tervise raskusi nagu näiteks meeleolulangus, ärevus või vaimne kurnatus. Varakult spetsialisti poole pöördudes väheneb võimalus, et vaimse tervise probleem süveneb ja võib muutuda häireks või koguni elu ja surma küsimuseks,“ rääkis Peaasi.ee psühholoog Andreas Holst.

Kolmandikul Peahea nõustamisele pöördunud noortel on mõnikord suitsiidimõtteid ning 15%-l on sagedaseid või pidevaid suitsiidmõtteid.

“Vaimse tervise raskuste korral on sageli ise keeruline aru saada, et teistmoodi mõtted ja käitumine võivad tuleneda vaimse tervise probleemidest või tuntakse häbi ning süüdistatakse ennast oma enesetunde pärast. See on takistavaks teguriks vaimse tervise abi otsimisel,“ selgitas Andreas Holst ning lisas „Laste ja noorte vaimse tervise raskuste märkamisel ja vajaliku abini suunamisel on suur roll neid ümbritsevatel täiskasvanutel: lapsevanemad, õpetajad, treenerid. Toetav ja julgustav vestlus võib anda noorele tõuke vaimse tervise abi otsimiseks.“

Emotsionaalse enesetunde küsimustiku näitajatest selgub, et nõustamisel käinud noorte depressiooni ja ärevuse indikaatorid on oluliselt paranenud võrreldes näitajatega enne nõustamist. 91% noortest tundsid, et neid mõisteti Peahea nõustamisel ja enam kui pooled noortest pidasid nõustamisteenuse juures kõige tähtsamaks võimalust vestelda ja saada emotsionaalset tuge, 25% pidas kõige tähtsamaks eneseabi oskuste omandamist.

Peahea nõustamine on suunatud 12–26-aastastele noortele, kes tunnevad, et neil on vaimse tervisega probleeme. Näiteks alaväärsustunne ja madal enesehinnang, meeleolu alanemine ja kõikumine, ärevus, keskendumisraskused, motivatsioonipuudus. Peahea nõustamine on noortele tasuta ning nõustamisele saavad registreeruda noored üle Eesti SIIN.

Peaasi.ee tegeleb vaimse tervise edendamise, probleemide ennetuse, varase sekkumise ja häbimärgistamise vähendamisega meie ühiskonnas. Peaasi.ee on pälvinud oma tegevusega 2020 aasta tervisesõbra tiitli ning presidendi sotsiaaltöö aastapreemia. 2020. aasta lõpus tunnustati Peaasi.ee-d kodanikuühiskonna aasta tegija ja aasta vabaühenduse tiitlitega.

Head Uudised GoodNews