1. Avaleht
  2. Tervis
  3. Vaimse tervise virtuaalne esmaabikapp aitab nii tööandjaid kui ka töötajaid
Vaimse tervise virtuaalne esmaabikapp aitab nii tööandjaid kui ka töötajaid

Vaimse tervise virtuaalne esmaabikapp aitab nii tööandjaid kui ka töötajaid

Eesti Tööandjate Keskliit pani kokku vaimse tervise esmaabikapi, mille leiab Tööelu portaalist.

„Tööandjatel on suurepärane võimalus toetada töötava elanikkonna vaimse tervise seisukorda, kuna veedame ju suure osa oma ajast tööl,“ ütles sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo. „Seetõttu on oluline, et nii töökorralduse kui ka -keskkonna kujundamisel arvestatakse inimeste vaimse tervise esmaste vajadustega.“

„Vaimne tervis on samavõrra oluline või ehk olulisemgi kui füüsiline tervis. Seetõttu on oma töötajate heaolu tagamine läbi psühholoogilist ja sotsiaalset laadi töökeskkonna ohuteguritega tegelemise iga vastutustundliku tööandja eesmärgiks,“ rõhutas Eesti Tööandjate Keskliidu volikogu esinaine ja Ragn Sellsi juht Kai Realo.

Tema sõnul on vaimse tervise esmaabikapp, nagu ka kodune ravimikapp, täis nii ennetavaid meetmeid kui ka tegelikke reaalseid lahendusi pakkuvaid vahendeid. „Esmaabikapp on väärtuslik just seetõttu, et lisaks teooriale ja uuringutele leiab siit ka praktilisi soovitusi ja näiteid, videoklippe ja intervjuusid. Toodud materjalide abil saab algust teha isikliku tegevusplaani koostamisega ja leida vajadusel abi edasiste sammude astumiseks, et hoida tasakaalu enda sees ja ümber,“ ütles Realo.

Kliiniline psühholoog ja MTÜ Peaasjad juht Anna-Kaisa Oidermaa ütles, et vaimse tervise teemadega tuleks tegelemist alustada töökeskkonnast tulenevate riskitegurite analüüsimisest ja olemasolevate tegevuste kaardistamisest. „Vaadata, kus on katmata kohad, mis vajavad täitmist. Maksimaalselt tuleks ära kasutada igapäevane töökorraldus, mis on ju samuti meie heaolu tööl toetav või siis vastupidi. Vaimse tervise tugi tuleks õmmelda igapäevase töökorralduse sisse, nii on inimesel võimalik seda tarbida,“ sõnas ta.

Töökeskkonna riskianalüüsi teostamise kohta saab asjakohast nõu samuti Tööelu portaalist.

Tööandjate hulgas läbiviidud uuringud näitavad, et vaimse tervise teemadel praktikate jagamine on väga oodatud, sest teemaga seotult on jätkuvalt palju müüte.

Vaimse tervise elektroonilise esmaabikapi panid kokku Tööandjate Keskliit ja MTÜ Peaasjad. Kaasa aitasid Tervise Arengu Instituut, MTÜ Eesti Personalijuhtimise Ühing PARE, Tööinspektsioon ja Töötukassa. Inspiratsiooni saadi ka Häirekeskuse enda töötajate jaoks loodud esmaabikapist.

Vaimse tervise elektrooniline esmaabikapp valmis hanke „Tööandjate võrgustikutöö korraldamine aastatel 2017–2021 vähenenud töövõimega inimeste palkamise teemal“ raames, mille tegevusi viib ellu Eesti Tööandjate Keskliit. Tegevusi rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist.

Head Uudised GoodNews