1. Avaleht
  2. Tervis
  3. VIDEO I Eesti haiglad tähistasid ülemaailmset patsiendiohutuse päeva
VIDEO I Eesti haiglad tähistasid ülemaailmset patsiendiohutuse päeva

VIDEO I Eesti haiglad tähistasid ülemaailmset patsiendiohutuse päeva

Maailma Tervishoiuassamblee eestvõttel tähistatakse 2019. aastast 15. septembril ülemaailmset patsiendiohutuse päeva, mille eesmärk on rahvusvaheliselt tõsta nii poliitikute, tervishoiujuhtide ja -töötajate kui üleüldiselt ühiskonna teadlikkust patsiendiohutusest.

Pärnu Haigla Facebook-i lehel toimus sel teemal virtuaalne vestlusring, kus osales eri haiglate patsientide nõukodade esindajad.

Käesoleva aasta patsiendiohutuse päeva teemaks on „Patsientide kaasamine patsiendiohutuse nimel“. Eesmärgiks on võimestada patsiente kaasates neid patsiendiohutuse tagamisse. Selleks, et patsiendiohutuse taset tõsta, on vajalik kõikide – poliitikute, tervishoiujuhtide, aga ka ühiskonna terviklikult ja patsiendiorganisatsioonide – panust. Tõstes patsientide teadlikkust patsiendiohutusest, oskavad nad paremini oma ravi osas kaasa rääkida ja nii aidata vähendada välditavat kahju tervishoius. Maailma Tervisorganisatsioon kutsub üles erinevaid otsustajaid ja töörühmasid veelgi enam kaasama patsiente erinevate seaduste, juhendite, strateegiate jms väljatöötamisel. Paljudes Eesti haiglates on patsientide häälekandjaks patsientide nõukojad. Nende liikmetel on oma lugu ja kokkupuude haiglaga, kas iseenda või lähedasega seoses ning nad annavad haiglatele head nõu inimkesksema ja ohutuma teenuse osutamisel.

Selleks, et patsiendiohutuse taset tõsta, on vajalik kõikide – poliitikute, tervishoiujuhtide, aga ka ühiskonna terviklikult ja patsiendiorganisatsioonide –panust.

  • Eesti Haiglate Liidus töötab aktiivne kvaliteedijuhtide töörühm. Vabatahtliku koostöö alusel korraldatakse erinevaid uuringuid, jagatakse kogemusi, esindatakse erinevates üleriiklikes töörühmades Eesti Haiglaid.
Head Uudised GoodNews