1. Avaleht
  2. Tervis
  3. Patsientide võimestamiseks toimus kolmas hariduspäev ravimiohutuse teemal
Patsientide võimestamiseks toimus kolmas hariduspäev ravimiohutuse teemal

Patsientide võimestamiseks toimus kolmas hariduspäev ravimiohutuse teemal

Septembri keskel tähistatakse üleilmselt patsiendiohutuse päeva, millel keskendutakse ravimite ohutuse teemale. Eesti Puuetega Inimeste Koda koostöös Ravimitootjate Liiduga viisid patsientidele ja kõigile teistele huvilistele hariduspäeva, et võimestada patsiente olema rohkem kaasatud nii raviprotsessi kui ravi korraldusse.

Patsientide kaasamine ja nende hääle tõstmine ohutuse küsimustes on oluline. Aktiivne osalus ravi protsessis parandab ohutust, rahulolu ja tervise tulemusi. Patsiendi kaasamine poliitikas, juhtimises ja ohutusstrateegiate kujundamises edendab patsiendikesksust, usaldust ja võrdsust.

„Selleks, et patsiendid oleksid teadlikumad, kaasatumad, et ka poliitikud ja riigiasutuste esindajad teaksid kaasata ja kaasaksid protsesside kujundamisse patsiente, on oluline, et patsiendid ja patsiendiorganisatsioonid oleksid informeeritud,” sõnas Eesti Puuetega Inimeste Koja patsiendi hariduspäevade projektijuht ja Eesti Põletikulise Soolehaiguse Seltsi juhatuse liige Janek Kapper.

„Patsiendid, pered ja hooldajad mängivad olulist rolli tervishoiu ohutuses. Patsiendi jaoks on oluline see, et kui ta läheb arsti juurde, ta usaldab arsti, ta eeldab, et arstil on aega rääkida kõik raviskeemi puudutav, et patsient on kaasatud raviskeemi väljatöötamisse, jälgimisse, muutmisotsustusse. Ma kaldun arvama, et täna kõik patsiendid ei ole kaasatud. See tähendab aga ka, et patsient on ise teadlikum ning riigi ja teenuspakkujate poolt on oluline on näha suurt pilti. Oluline on ennetada, koolitada patsiente ja selleks me neid hariduspäevi teemegi,” lisas Kappwr

„Säärane hariduspäev ei ole mõeldud ainult keeruliste tervideprobleemidega inimestele ja nende lähedastele,” kinnitab Eesti Puuetega Inimeste Koja tegevjuht Maarja Krais-Leosk. „Soovitame ettekandeid järelvaadata tegelikult kõikidel inimestel, kes käivad pere või- eriarsti juures, küsivad proviisorilt nõu ja ostavad apteegist ravimeid, toetavad oma eakaid lähedasi, aitavad neil kodust ravimivaru ohutuna hoida jne.”

Patsiendi koolituspäeval räägiti patsiendilugusid, ettekanded tegid Ravimiameti, ravimitootjate, proviisorite ning perearstide esindajad. Muu hulgas arutati ka seda, kuidas ravimiohutust riiklikul ja ELi tasandil parandada.

Aruteludes tõdeti, et suureks probleemiks on Eesti elanikkonna üldine terviseteadlikkus ning arusaamised haiguste olemusest ning ravi eesmärkidest, et inimesed oskaksid olla paremad partnerid oma arstile ja teeksid ka teadlikumaid otsuseid. Avaldati ka arvamust, et selle-teemalisse arutellu peaks kaasama Haridusministeeriumi.

Patsiendi hariduspäev toimus 19. septembril 2023, päeva modereeris Katrin Nugis. Ravimiohutuse alane patsiendi hariduspäev on järelvaadatav siit:

Ravimite ohutusele pühendatud seminar oli EPIKoja ja RTLi koostöös juba kolmas projekt: 6. oktoobril 2022 toimus Reumaliidu, EPIKoja ja Eesti Põletikulise Soolehaiguse Seltsi korraldatud patsiendi hariduspäev „Teadus inimesele lähemale”, mis keskendus kliinilistele uuringutele ning patsiendi rollile. 19. aprillil 2023 toimus hariduspäev “Patsientide hääl: mida teha, kui ravi pole kättesaadav?”, mis keskendus ravimitele, nende toimele ja kättesaadavusele (hariduspäev on kättesaadav siit:

Head Uudised GoodNews