1. Avaleht
  2. Tervis
  3. Tervishoiu hea tahte lepe sai 16 allkirja
Tervishoiu hea tahte lepe sai 16 allkirja

Tervishoiu hea tahte lepe sai 16 allkirja

Tervishoiu hea tahte leppele andsid täna riigikogu valges saalis allkirja 16 organisatsiooni esindajad, kokku osales leppe väljatöötamisel 22 organisatsiooni.

Leppe allkirjastasid Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts, Eesti Eratervishoiuasutuste Liit, Eesti E-tervise Sihtasutus, Eesti Haigekassa, Eesti Haiglate Liit, Eesti Hambaarstide Liit, Eesti Kiirabi Liit, Eesti Patsientide Esindusühing, Eesti Patsientide Nõukoda, Eesti Perearstide Selts, hooldusravi osutajate ühendus, sotsiaalministeerium, Tallinna tervishoiu kõrgkool, Tartu tervishoiu kõrgkool, Tartu ülikooli arstiteaduskond ja terviseamet.

Tervishoiu hea tahte lepe kaardistab Eesti tervisesüsteemi sõlmpunktid ning olulisimad tegevused, et tervishoid oleks jätkusuutlik. Lepe lähtub patsiendi ootustest, vajadustest ja õigustest. Osapoolte jaoks on oluline luua tervishoius hea töökeskkond läbi optimaalse töökorralduse ja eesmärgipärase kutsealase arengu. Ühtlasi soovitakse vähendada dubleerimist, tugevdada osapoolte koostööd ning kasutada senisest rohkem e-tervise pakutavaid võimalusi. Leppe osalised peavad oluliseks ennetustööd ning tervise edendamist.

Üks suuremaid tervishoiuorganisatsioone, kes leppe allkirjastamisest keeldus, oli Eesti Arstide Liit, kuna nende hinnangul on enamik ettepanekutest kõrvale jäetud ja sotsiaalministeeriumis koostatud ebamäärane üldsõnaline dokument, mis ei pruugi tagada partnerite kaasamist ja nende arvamuse arvestamist.

Head Uudised GoodNews