Avaleht Koos koroonast üle Riigikogu ametiühingute toetusrühm kutsub Eesti Haiglate Liitu tervishoiutöötajatega läbi rääkima
Riigikogu ametiühingute toetusrühm kutsub Eesti Haiglate Liitu tervishoiutöötajatega läbi rääkima

Riigikogu ametiühingute toetusrühm kutsub Eesti Haiglate Liitu tervishoiutöötajatega läbi rääkima

Lisaeelarvega haigekassale suunatavate täiendavate vahendite kasutamise prioriteediks peab saama tervishoiutöötajate palgatõus, teatab avalikus kirjas riigikogu ametiühingute toetusrühm.

“On ilmne, et praegusest kriisist suudame väljuda ainult tervishoiutöötajate abiga – iga inimene on oluline. Hingamisaparaate saab kiiresti juurde osta, maske, kindaid ja desinfitseerimisvahendeid samuti, aga kui pole inimesi nendega opereerimas, siis patsiendid ei tervene. Tänusõnade kõrval tuleb tervishoiutöötajate panust vääriliselt hinnata ka otseses materiaalses mõttes, tagades neile ausa sissetuleku ja vähemalt riigi keskmisega võrreldava palgatõusu,” kirjutavad rühma liikmed Oudekki Loone, Lauri Läänemets, Jaanus Karilaid, Siret Kotka, Helmen Kütt, Eduard Odinets, Martin Repinski, Riina Sikkut, Marika Tuus-Laul ja Jaak Valge.

Rühm peab kahetsusega nentima, et kuigi tervishoiuvaldkonna töötajate ja tööandjate liidud alustasid uue üleriigilise kollektiivleppe läbirääkimisi juba 2020. aasta septembris, jäid need Eesti Haiglate Liidu passiivsuse tõttu toppama ja tänaseks on osapooled riikliku lepitaja sõnul “keerulises, aga mitte lootusetus olukorras”. Just kollektiivlepped on andnud Eesti tervishoiutöötajatele kindluse, et nende oskusi ja teadmisi vajatakse just kodumaal. Näha on ka tulemusi – alates pidevate ühiste kollektiivlepete sõlmimisest on Eesti tervishoiutöötajate väljaränne vähenenud. Senine kollektiivlepe lõppes 2020. aastaga ja on äärmiselt kahetsusväärne, et Eesti Haiglate Liit ei ole astunud samme läbirääkimistega edasi liikuda.

Parlamendis on menetluses lisaeelarve, mis näeb ette ka olulist vahendite suunamist haigekassale kriisiga seotud ootamatute kulude katmiseks. Toetusrühm seisab selle eest, et tervishoiutöötajate palgatõus saaks selge katte ka tuleva aasta korralises riigieelarves ja toetab seisukohta, et riik peab vajadusel leidma ka erakorralised vahendid, katmaks tervishoiuvaldkonna kollektiivleppes kindlaksmääratud tariifid.

Toetusrühm kutsub Eesti Haiglate Liitu üles võtma lähinädalate prioriteediks tervishoiutöötajate kollektiivleppe läbirääkimised, et tagada kõigile ühtviisi suurepärastele töötajatele võimalikult kõrge palgatõus.