Avaleht Tervis Tallinn pühendab aasta puuetega inimestele
Tallinn pühendab aasta puuetega inimestele

Tallinn pühendab aasta puuetega inimestele

1440673_68242684Tallinna Linnavalitsuses jagatakse teavet Tallinna puuetega inimestele suunatud tegevustest ja üritustest alanud  aastal, mida on kavas korraldada varasemaga võrreldes tunduvalt rohkem. Ka jõuab lõpule Tugikeskuse Juks renoveerimine, mis on olnud linna viimaste aastate olulisem investeering sotsiaalhoolekande vallas.

Abilinnapea Merike Martinsoni sõnul keskendub linn alanud aastal senisest rohkem puuetega inimestele, et luua neile enam teavitusvõimalusi ja tõsta nende huvi tööhõive osas.

„Kavas on korraldada infoseminare laiemale avalikkusele, näiteks Tallinna ligipääsetavuse parandamise arendamise teemal, tutvustada puudega inimeste toimetuleku uuringute tulemusi, pakkuda võimalusi osaleda ülelinnalistel tervisekonverentsidel. Toimuvad infoseminarid  puuetega inimeste tööhõive küsimuses, mis on seotud riigi algatatud töövõimereformiga. Seminarid viiakse läbi koostöös linna- ja riigiasutustega ning Tallinnas tegutsevate MTÜ-dega, kes tegelevad puuetega inimeste tööhõivega,“ tutvustas Martinson.

Üritused on sisult ja mahult erinevad, käsitledes ühiskonnas üldlevinud probleeme kui ka spetsiifilisi teemasid. Konkreetsele sihtgrupile planeeritud teabepäevad ja koolitused on näiteks psüühikahäirega inimeste toimetuleku ja taastumise võimalustest ning lähedaste rollist haige toetamisel. Traditsioonilised üritused Tallinna Vaimse Tervise Keskuses, Tugikeskuses Juks ning Päevakeskuses Käo võimaldavad tutvuda keskuste tegevustega.

2015. aastal on kavandatud lõpule viia Tugikeskus Juks A korpuse renoveerimine aadressil Kadaka tee 153, mis võimaldab oluliselt parandada vaimupuudega inimestele teenuste kättesaadavust ja teenuse kvaliteeti. Teise suurema arendusena on kavandatud Tallinna Vaimse Tervise Keskuse ööpäevaringse majutusüksuse avamine Hooldekodu tee 2.

Koolitused ja seminarid omastehooldajatele, hooldustöötajatele ja puudega inimeste valdkonna spetsialistidele tagavad teadlikkuse ja professionaalsuse kasvu, nendes tehakse koostööd valdkonna ekspertidega, lisaks kaasatakse puudega inimesi, kes on valmis oma kogemusi jagama.

Tegevuste raames on olulise tähtsusega ka erinevate trükiste ja infovoldikute valmistamine, näiteks toitumise, lisaainete ja vitamiinide teemalised trükised ning puudega ja kroonilise haigusega inimestele suunatud infomaterjal „Kuidas olla tervem”.

Kommentaarid