Avaleht Tervis Küsitlus: ITK on Harjumaa naiste esimene valik
Küsitlus: ITK on Harjumaa naiste esimene valik

Küsitlus: ITK on Harjumaa naiste esimene valik

Küsitlus tunnistas Ida-Tallinna Keskhaigla (ITK) Tallinna ja Harjumaa naiste esimeseks valikuks naistekliinikute, sünnitushaiglate ja vähi sõeluuringuid läbi viivate raviasutuste seas.

Küsitlusest selgus, et naistekliiniku valikul on peamiseks kriteeriumiks kliinik, millega naised on tuttavad ja kus neil on juba oma arst (üle 50% vastanutest). Peamiseks külastamise põhjuseks nimetati regulaarset kontrolli (65%). Kõige olulisemate tingimustena raviasutuse valikul toodi välja arstiabi kõrget kvaliteeti (49%) ning hoolivat ja patsiendikeskset suhtumist (32%).

ITK naistekliiniku puhul tunnustati just sõbralikku ja hoolivat teenindust (98%), samuti seda, et saadi piisavalt aega ja tähelepanu (96%) ning professionaalset arstiabi koos probleemi lahendusega (94%).

Enamik vastanutest valiks ka järgmiseks visiidiks sama kliiniku, kus nad käisid viimati. ITK-s käinute seast külastaksid sama kliinikut 79% naistest. Vastanute seast iga neljas valiks järgmisel korral naistearsti vastuvõtuks ITK.

Küsimusele „millisesse haiglasse järgmisel korral sünnitama läheksite“ vastas 46% küsitletud naistest, et selleks on ITK sünnitusmaja. Sünnitushaigla valitakse peamiselt asukoha või varasema kogemuse alusel. ITK sünnitusmaja tugevustena toodi esile professionaalset meditsiiniteenust (98%), olmetingimusi (sünnitus- ja perepalatid) (97%), sõbralikku ja hoolivat teenindust (96%).

Sõeluuringute kohta vastas 66% sihtrühma kuuluvatest ja kutse saanud naistest, et osales emakakaelavähi uuringul, ja 46%, et osales rinnavähi sõeluuringul. Emakakaelavähi sõeluuringu tegemise kohana nimetati kõige sagedamini ITK-d. Sõeluuringule jäeti minemata eeskätt seepärast, et uuring oli hiljuti juba tehtud. Rinnavähi sõeluuringule ei läinud kutse saanud naised peamiselt ajapuudusest.

Uuringufirma Saar Poll küsitlusele vastasid 700 naist vanuses 15-70 aastat Tallinnast ja Harjumaalt.