Avaleht Tervis Riik muudab tervisetõendite väljastamise korra lihtsamaks
Riik muudab tervisetõendite väljastamise korra lihtsamaks

Riik muudab tervisetõendite väljastamise korra lihtsamaks

Riik muudab tervisetõendite väljastamise korra lihtsamaksValitsus kiitis neljapäeval heaks tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu, mis peaks ühtlustama ja korrastama tervisetõendite väljastamise korda.

Seadust muutma ajendas Eesti Perearstide Seltsi ja Eesti E-tervise Sihtasutuse ettepanek tervisetõendite väljastamise praktika ühtlustamiseks ja korrastamiseks, teatas BNS-ile valitsuse pressiesindaja. Eelnõuga antakse tervisetõendi taotlejale õigus edastada oma tervise andmeid tervishoiuteenuse osutajale elektrooniliselt tervise infosüsteemi kaudu.

Elektrooniliselt täidetava deklaratsiooni eelis on eeltäidetud andmestik, mis on koostatud tervise infosüsteemi andmete põhjal.

Tervisedeklaratsiooni esitamine on vajalik isiku terviseseisundi hindamiseks enne tervisetõendi väljastamist. Terviseseisundi hindamine on kohustuslik teatud ametikohtadel töötamisel või õppima asumisel, samuti teatud tegevusvaldkondades. Tervisetõendiga kinnitatakse tervisekontrolli taotleja terviseseisundi vastavust kehtestatud nõuetele.

Tervisetõendite elektroonilisele kujule viimine on kavandatud etapiliselt. Esimeses etapis on ette valmistatud maanteeametile edastatavad mootorsõidukijuhi ja mootorsõiduki juhtimisõiguse taotleja tervisetõendid. Selleks muudetakse liiklusseadust ja võimaldatakse tervishoiuteenuse osutajal esitada tervisetõend elektrooniliselt maanteeametile tervise infosüsteemi kaudu.

Lisaks muudetakse liiklusseaduses ka mootorsõidukijuhi ja juhtimisõiguse taotleja tervisekontrolli reegleid. Eelnõuga nähakse kohustatakse juhiloa omajat pöörduma täiendavasse tervisekontrolli, kui tal on diagnoositud absoluutne meditsiiniline vastunäidustus, mille puhul mootorsõiduki juhtimine ei ole lubatud. Eelnõuga laiendatakse tervisetõendi väljastamise õigust ka töötervishoiuarstidele.

Edasistes etappides võetakse järgmised tervisetõendid, mille osas vaadatakse üle tõendi väljastamise tingimused, ühtlustatakse korda ning juurutatakse elektroonsele kujule viimine.

Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muudatus puudutab kõiki isikuid, kes vajavad tervisetõendit. Liiklusseaduse muudatus puudutab umbes 670 000 juhiluba omavat inimest, kellest igal aastal umbes 40 000 taotleb tervisetõendit.

Kommentaarid